december 2018 & januari 2019

NÄRMARE. Mose
var förundrad över synen han såg [brinnande törnbuske], och när han gick närmare
för att se efter vad det var, hördes Herrens röst
(Apg. 7:31). Närma er Gud, så ska han närma sig er (Jak. 4:8). Slutsats: det lönar sig att närma sig Gud. Att söka,
be, lyssna, tacka, ha relation…

Mina närmaste har gett sig av, mina vänner har
glömt mig
(Job. 19:14). En skrämmande tanke att de närmste försvinner bort, istället för att
komma närmare, när man drabbas av en kris. En vackrare tanke är att dra närmare
varandra, finnas där; i familjen, i församlingen och bland vännerna.

Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar (Matt. 28:19). Kan Jesu befallning att ”gå ut” uttryckas och omsättas så här: Gå närmare dina
medmänniskor? Minska avståndet? Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er (Luk. 6:27). Kan det göras på avstånd eller bara genom att komma närmare
våra medmänniskor? Närmare.

Sånger som ”Närmare Gud till dig” (Ni vet, den där
som sägs ha spelats på Titanic när skeppet sjönk), eller ”Närmare dig” från skivan
”Vi vill följa dig” (Pingst 2017), får mitt hjärta att slå snabbare. Att lära känna
människor i församlingen och att dela deras glädjeämnen och sorger, får mig att
känna mig mer levande. Att vinna medmänniskors intresse och förtroende, så att
de börjar lyssna till evangeliet, utlöser en explosion av glädje inom mig. Närmare! Människan vill närmare!

Kanske är det
därför som följande mening tog tag i mig när jag såg den på en annan kyrkas
hemsida: Närmare Gud, närmare varandra och närmare våra
medmänniskor
. Hur skulle denna fras och denna längtan kunna
omsättas i vår församling, nu när vi går in i adventstid och i ett nytt år? Jag
tänker bl. a. så här:

¤ Närmare Gud. Genom bön, genom lovsång och genom Ordet. Vecka 3 satsar
vi på en gemensam ”bibel- och böneetappta
steget.n kyrkas hemsida:vecka” för alla som kan och vill närmare. Från söndag till söndag, 13-20 januari, välkomnar
vi till bönesamlingar 1-3 gånger per dag, och till en kedja av människor som
läser Bibeln från pärm till pärm i halvtimmespass (måndag till fredag från
morgon till kväll). Närmare Gud.

¤ Närmare varandra. Genom att vara och göra saker tillsammans, för andra och
varandra. Den 18 november fattade församlingen ett gemensamt beslut att
påbörja en ombyggnation av lokalerna för barn och ungdomar. I etapp ett handlar
det om Alive, dvs  källarlokalen, och vi
startar i mellandagarna. Projektets hastighet och framgång hänger mycket på gemensamt
givande till ”byggkassan”, som behöver ca 500 000 kr, och på gemensamt
arbete av proffs och frivilliga. Närmare varandra.

Byggkassan – Alive

¤ Närmare våra
medmänniskor
. Att bjuda
hem
grannar, att bjuda ut bekanta på ett kafé, att bjuda den
fattige och hemlöse på macka och varm dryck och att bjuda in alla dessa
till församlingen. Att komma närmare
medmänniskor, så att de även upptäcker ”julens ljus” inom dig och mig. Bjud
gärna in till Vinterfesten med Ingemar Helmner 6-10 februari! Kom
tillsammans med nya och gamla vänner till möten som presenterar Jesus!

så ska Gud närma sig er (Jak. 4:8). Men det var Gud som tog första steget! För ca 2018 år sedan kom Gud närmare
mänskligheten, när Jesus föddes och förkunnade: Tiden är inne och Guds rike är nära (Mark. 1:15). Petrus lade till: Löftet
gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren
vår Gud kallar
(Apg. 2:39). Närmare.         Carl-Vilhelm
Hasselgren

november 2018

posted in: Okategoriserade | 0

Det är november månad och
mina tankar går till de många som gör så mycket i församlingen, vecka efter
vecka och år efter år, för Herren, för varandra och för stadens invånare. Inte
bara på söndagar, utan varenda kväll och många gånger dagtid, möts ett stort
antal grupper och människor i kyrkans lokaler. Våra frivilliga
”damer” på expeditionen utför ett konststycke för att få
lokalbokningen (och mycket mer) att fungera och flyta på. Och utan ”herrarna”,
som varje vecka reparerar både det ena och det andra, liksom anställda och
frivilliga som städar, skulle det inte vara roligt att träda över kyrkans
tröskel. Men här möts nu människor till bön, dopundervisning, Alphakurs,
Celebrate Recovery, internationella grupper (arabiska, eritreanska, finska,
persiska och spanska), LP-café, Öppen Kyrka, Språkcafé, Allsångscafé, sång- och
musikövningar, barn- och ungdomsverksamhet, diverse planerings- och
styrelsemöten, fester och mer….

Lite då och då hämtar
pastorn andan och tänker: ”Det
är mycket nu… och så får det också vara i en levande församling”
. Sedan tänker han vidare: ”Detta är och ska
vara Jesu församling, och i dess mitt
behöver bönen, Guds Ord (Bibeln) och kärleken till medmänniskan vara.”
Så när jag fattar pennan (eller egentligen
spelar pekfingervalsen på datorns tangentbord), flödar det fram som också fyller mitt
inre: TACKSAMHETEN till Jesus och till de många som har en passion
för Hans församling. Och en längtan att, TILLSAMMANS med alla dessa, göra budskapet om Jesus känt för alla i vår stad.

Jag känner också en stor
tacksamhet till församlingsledningen (styrelsen), som delar denna passion,
beslutsamhet och överlåtenhet. Flera gånger i månanden, och oftast till närmare
midnatt, möts den för att samtala, be, fatta beslut och lyssna på olika grupper
i församlingen.  I höst har man bl.a.
mött lednings-grupperna för barn- och ungdom, sången och musiken, eritreanerna,
LP och byggkommittén för Alive och Barnkyrkan (Se förslag på
kyrktorget!)
.   

I Nya Levande Bibelns
översättning står det så här: Men ni som tror på budskapet
har ”inbjudits av Gud till att vara hans folk och till att vara präster som tjänar honom.” Ja, ”ni
tillhör Gud helt och fullt. Ni är hans eget folk, som ska berätta för andra om hans fantastiska
gärningar.” Ni har ju förts ut ur det andliga mörkret och kommit
till hans underbara ljus 
(1 Petrusbrevet 2:9).

Ingen är kallad att
plikttroget upprätthålla den föregående generationens verksamhet. Men alla är kallade att genom bön,
generositet och engagemang vara en levande del av en levande kropp (församlingen),
som ständigt förnyas. Och alla har
begåvats av Gud till att tjäna Honom och varandra och (åter-)upptäcka glädjen i
att kunna bidra.

Carl-Vilhelm Hasselgren

oktober 2018

I skrivande stund är det
blåsigt och svalt i Eskilstuna och en del dras med förkylningar. Det är väl
bara att konstatera att hösten har kommit… men absolut inte enbart med mörker,
kyla och ohälsa, för i slutet av oktober ber och hoppas vi på en Höstglöd, som ska andas in ljus, värme och hälsa i våra hjärtan, våra
församlingar och vår stad. Höstglöd är
namnet på den konferens som Elimkyrkan tog
initiativ till för ett år sedan, där flera andra församlingar är med och som vi
nu hakar på helt och hållet. Med ”vi” hoppas jag förstås på hela församlingen tillsammans med alla ålders- och språkgrupper. Därför
kommer vi inte ha något eget ungdomsmöte på Alive eller egen förmiddagsgudstjänst/söndagsskola helgen den 26-28 oktober utan vi vill uppmuntra alla att ta sig till Nygatan 25, där man hittar Elimkyrkan. Vi gör detta för att vi tror att Pingstkyrkan
är delaktig i ett större uppdrag utanför de egna väggarna och är del av en
större gemenskap som kallas Guds rike.

Jesus sa: Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du,
Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig 
(Joh.
17:21).
Där har vi det igen: det
stora uppdraget att göra Jesus känd
och älskad i vår stad 
och vikten av att vara tillsammans i enhet. Låt oss förbereda Höstglöd både med glödande böner och planering, som möjliggör mötet
med troende från många kyrkor! Du hittar mer info om konferensen i detta
programblad och i våra gudstjänster i oktober.

Redan den 2 oktober startar Alphakursen hos oss (och två veckor senare i Pingstkyrkan i
Ärla). Organisationen Alpha Sverige skriver så här: Alla har frågor. Vi tycker att alla ska ha
möjligheten att utforska den kristna tron, ställa frågor och dela sina egna
perspektiv. Var i Sverige de än bor. Nu finns chansen i Eskilstuna, dvs.
för alla som du och jag bjuder in. Vill du vara med och ge vänner och grannar en
chans att dryfta sina frågor om livet? Bjud in! Mer info finns i månadsbladet
och flyers finns på kyrktorget.

Till sist vill jag
uppmuntra alla att be för
församlingen, för staden och för landet
 (som behöver en bra och stabil regering!).
Gör gärna onsdagar till en
speciell bönedag
 för detta! För den som kan, erbjuder vi
samlingar till bön tillsammans kl. 12.00 och 18.30 varje onsdag men även
torsdagar och fredagar kl. 18.30. 

Carl-Vilhelm Hasselgren

september 2018

posted in: Okategoriserade | 0

Höstterminen
har startat. Många åter-vänder till vad de känner till medan andra påbörjar
någonting nytt. Bakom oss
ligger den varmaste sommaren i mannaminne. Skogsbränderna har överskuggat
mycket annat och kanske kommer vi minnas dem så länge vi lever. Framför oss
ligger en höst med bl.a. val till riksdag, landsting och kommun. Det blåser
kalla, hårda vindar och ovissheten om valutgången och mångas framtid är stor. Den bedjande, älskande och vittnande
församlingen behövs i vår stad och vår värld.
Både för enskilda
individers skull och för samhällets. Mot-satsen behövs knappast, eftersom det
bara vore död religion. Och död religion hjälper ingen men binder många. Bön,
kärlek och vittnesbörd däremot befriar, sprider hopp och föder liv. Vilken typ
av församling vill du stå för?

Vid
sidan om gudstjänsterna behöver vår församling de små gemenskaperna.

Enligt
Apg. 2:46 möttes man i den första
församlingen både i templet och i hemmen, dvs. både i stora och små grupper
. Några grundförutsättningar för det senare är villiga
hjärtan, initiativ att samla andra och öppna hem. Här behövs de som går före.
Hör av dig om du är en av dem!

Små grupper och gemenskaper finns dock även i kyrkans lokaler och i detta månadsblad vill vi bl.a. göra er uppmärksamma på Alphakursen och Celebrate Recovery. När du vänder blad hittar du mer info. Välkommen att prova på Alpha tisdagen 2 oktober och Celebrate Recovery vilken måndag som helst. Alphakursen riktar sig till den som ännu inte ”hävdar en tro” men gärna vill stöta och blöta frågor om Jesus och den kristna tron. Dit kan du bjuda in vem som helst i din omgivning som vill veta mer. Och Celebrate Recovery är platsen varje måndag för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden. Finns det någon som inte gör det? Eller som skulle må dåligt av lite mer frihet, helhet och glädje? Ta gärna reda på mer här i månadsbladet eller genom att kontakta oss!

Och till sist något om de stora mötena som torde bli riktiga fester. Fredagen 7 septembervälkomnar ungdomarna Malin och Gabriel Hagenfors på Alive. Hela församlingen får chansen att göra detsamma söndagen 9 september, då vi även avskiljer Malin till pastor med ansvar för ungdomar. Och bara en vecka senare har vi Världens Festgudstjänst, då vi hoppas att församlingen ska sprudla av färger, flaggor, nationaldräkter, sånger och maträtter från Eskilstuna och jordens alla hörn.

Carl-Vilhelm
Hasselgren

sommaren 2018

Sommar,
sol och semester!

Bor
man i Sverige en längre tid brukar man utveckla ett mycket passionerat
förhållande till värme och sol. Det motiveras troligen av perspektiv som den
långa tiden av mörker, kyla och fukt under vinterhalvåret och av rädsla: ”Tänk
om detta blir sommarens enda riktiga högsommardag?” Det finns liksom ingen sol-
och värmegaranti i Sverige, fast maj 2018 kanske var ett klimatrelaterat
trendbrott.

Att
ha perspektiv hjälper på många sätt och i olika sammanhang. Att själv uppleva,
eller i alla fall se, konsekvenserna av förtryck, fattigdom, hunger, ensamhet
och liknande ”mörker” kan väcka antingen

1)
en beslutsamhet att bli fri, rik, mätt och populär (delvis tveksamma
prioriteringar för en troende kristen!) eller

2)
ett patos för andras väl, som samariern som ”fick se en honom (en misshandlad, halvdöd man) ligga där, och han fylldes av medlidande” (Luk. 10:33). Eller som Jesus: ”När han såg människorna fylldes han av medlidande med
dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde” (Matt. 9:36).

Vi
behöver sol, bad, vila och tid att ”bara vara” med familj och vänner. Men
behöver detta innebära ”tre månaders semester” från församlingens och övriga
mänsklighetens behov? Kan vi vara ”barmhärtiga samarier” under vissa delar av
året men inte på andra (som t.ex. sommaren men också kring kristna högtider som
jul och påsk)? Det finns ett tydligt glapp mellan rop efter en ”fungerande”
församling TILLSAMMANS och att ”överge våra
sammankomster, så som några brukar göra
” – här citerar jag en
utmaning från det första århundradet efter Kristus (Heb. 10:25).

Jag
har ofta misslyckats att ”helga sabbaten/vilodagen” en dag i veckan och att
sova 7-8 timmar per natt. Enligt vetenskapen får man förr eller senare sota för
det på olika sätt. Så, utan att peka mer på någon annan än på mig själv, undrar
jag: ”Finns det fler som längtar efter en mer ”biblisk livsstil” och efter en
sommar, där lokala församlingar fortsätter att ”se människor och gripas av
medlidande” även under de typiska semesterveckorna under året?


är mina tips: Stay TOGETHER and stay
connected! Besök en församling där du tillbringar din semester och välsigna
dem! Besök en kristen konferens! Håll regelbunden kontakt med din smågrupp
och/eller församling! Fortsätt att be och ge! Och våga tillåta ditt hjärta att se
och drabbas av ett patos
för andra, för Guds Ord lovar: Min nåd
är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre
berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig”
(2 Kor.
12:9).
Tänk att få leva både i Herrens vila och i Herrens kraft samtidigt! Vilken sommar det kan bli! Både för dig och för andra!

Carl-Vilhelm
Hasselgren

maj 2018

Jesus sade till dem: ”Kom och följ
mig, så ska jag göra er till människofiskare
.”
Genast lämnade de [Simon och hans bror Andreas] näten och följde honom.

Detta är en
mening så karakteristisk för Markusevangeliet. Klara utmaningar och tydlig
varudeklaration utan krusiduller: Kom och följ mig, så ska jag göra er till
människofiskare
. Vad svarar du på frågan, om detta gäller varje
efterföljare till Jesus eller bara vissa? Lärjungarnas reaktion beskrivs med
det för Markus så typiska ordet, genast. Dess flitiga användande avslöjar
Markus iver att fort nå ut med berättelsen om Jesus till en förlorad värld. Med
ytterst få ord lyckas han beskriva händelser av astronomiska proportioner, för
att sedan raskt vaska fram kärnan i det hela: När Herren Jesus hade talat till dem,
togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och
predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet
genom de tecken som åtföljde det.

Så vad gör du och jag,
som säger oss tro på honom som kom, ”inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge
sitt liv till lösen för många”?
Vem betjänar vi eller låter vi oss betjänas? För vad
hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

I
maj kommer vi att speciellt lyfta fram församlingens kafé- och dagverksamhet,
där vi erbjuder gemenskap, stöd och motivation framför allt till personer med
beroendeproblematik och berätta om hur du som vill kan vara med och stötta.
Håll utkik efter infobordet på kyrktorget och människor med de blå LP-västarna! Vi
kommer även att berätta om Sjukhuskyrkans arbete, få ett körbesök från
Karslkoga och flera predikobesök från andra
pingstförsamlingar, döpa
några som har kommit till tro och fira tonårsbibelskolans avslutning. Missa inte församlingsmötet (om
du är medlem), Ny i Församlingen (om
du är nyfiken på medlemskap) och våra bönekvällar (öppna för alla), där vi tillsammans
hoppas be fram en ny pastor med ansvar för ungdomar. Och Jesus undervisade
dem och sade: ”Står det inte skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus
för alla folk?”

Carl-Vilhelm
Hasselgren

Alla bibelställen är
tagna ur Markusevangeliet: 1:17, 16:19-20, 10:45, 8:36 och 11:17

april 2018

Tack till alla som
investerar i barn och ungdomar! Stort
tack! Jättestort tack!!! Tack för
att ni kanaliserar er tacksamhet till Herren i engagemang och arbete bland de
unga! Tack för att ni använder era gåvor och er tid för ”de minsta”
och för den framväxande generationen! Tack för att era hjärtan och böner gäller
dem som Jesus sade att vi alla måste likna och lära ifrån om vi vill komma in i
Guds rike! Detta TACK gäller familjer, föräldrar, far- och morföräldrar, äldre
syskon, lärare och mentorer, ledare och medarbetare och alla som har ett hjärta
som börjar slå extra när tankarna går till barn och ungdomar!

Tack,
Gud, som har gett oss alla dessa gåvor och uppdraget att älska, beskydda, leda,
utrusta, frisätta och, så småningom, sända dem! De unga är gåvor och ett
gemensamt ansvar, både till sina biologiska och andliga familjer, dvs.
församlingen.

I april vill vi lyfta fram församlingens arbete med familjer, barn och ungdom, både här i månandsbladet, i några av gudstjänsterna och i våra böner. Vi vill presentera det arbete vi utför TILLSAMMANS för att stärka familjer och unga människor genom Guds kärlek och Guds Ord.

Därför
vill jag uppmuntra DIG att be för både församlingens och stadens barn och
ungdomar. T.ex. dagarna innan påsk besökte flera skolklasser vår påskvandring.
Alla söndagar året runt erbjuder söndagsskolan roliga samlingar där Jesus
presenteras på ett åldersrelevant sätt. Under skolterminernas fredagar har vi
våra uppskattade aktiviteter, kallade Funny Friday, Highlight och Alive, och på
torsdagar en grundkurs i tro (TBS) för åk 8. Detta behöver både förbön men också
förberedelse och ledarskap!

Därför söker vi löpande efter nya volontärer som vill ge av sin tid, sin kraft och sitt hjärta för barn och ungdomar. I april kommer vi presentera olika möjligheter för volontärtjänst vid ett bord på kyrktorget, men du är alltid välkommen att kontakta pastorer, bemanningsrådet eller de frivilliga ledare och medarbetare som redan står i denna tjänst. Just nu intervjuar vi även för anställningar som vi hoppas kunna berätta mer om i församlingsmöten innan sommarlovet. Vi är tacksamma både för förbön och tips… och vi uppmuntrar fler att göra som Axel (som går på teamträningsskolan detta år) och Christopher, en teologistudent på ALT, som fr.o.m. denna termin gör praktik i församlingen (minst) en dag i veckan.

För 3000 år sedan ville  Gud att kung Salomo skulle inkludera följande ord i Ordspråksboken22:6 ”Vänj den unge vid den väg han ska vandra, såviker han inte av från den när han blir gammal.”Är du med och tar Guds uppdrag på allvar, att låta barnen komma till Jesus för att han ska välsigna dem? Ska vi göra det TILLSAMMANS? Det är jättekul!

Carl-Vilhelm
Hasselgren

ur pastors penna – mars 2018

Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. (Ps. 100:4). Kan de ”portarna och gårdarna” vara Smedjegatan, Kriebsensgatan, Västermarksgatan och Mått Johanssons väg?

I mars sker två större händelser som betonar den gemensamma tacksägelsen och som har potential att lyfta månaden från vardag till fest. Först ut är års- och administrationsmötet den 11 mars. Efter mycket och flitigt arbete med bokslutet kan vi presentera fjolårets resultat och med all kraft blicka framåt. Annat förberedelsearbete inför årshögtiden inkluderade skrivandet av verksamhetsberättelsen och (det nya) bemanningsrådets arbete med rekrytering av fler volontärer. Vet du redan om att vi fick döpa 30 personer till Kristus under 2017? Att vi nådde insamlingsmålet för att hjälpa 110 föräldralösa barn i Uganda att återvända till skolan? Och att språkkaféet, LP-kontakten och Secondhandbutikerna betjänade flera hundra människor varje vecka? Låt oss glädjas tillsammans mitt i det fortsatta arbetet både i Eskilstuna och i världen! Gå in i ”hans portar med tacksägelse” också den 11 mars och gör årsmötet till en gemenskapens dag!

 

Den andra händelsen handlar om årets viktigaste kristna högtid: påsken. De sista dagarna i mars bjuder vi in till att tillsammans högtidlighålla Jesu lidande och död för alla människors skull, hur han besegrade just lidande och död genom att bryta syndens makt och vinna både frälsning och frihet åt alla som tar emot honom. Se programmet för tidpunkter och möjligheter att tillsammans tacka, tillbedja och möta Jesus Kristus i ”stilla veckan”!

I mars vill vi även lyfta fram ett gemensamt mycket viktigt verktyg för församlingen de senaste 25 åren: Secondhandverksamheten. Genom mångas frivilliga insatser har ett årligt överskott genererats som har mångfaldigat våra resurser för mission och hjälparbete. I Eskilstuna främst genom LP- och flyktingarbetet och i världen i utsatta länder som Ukraina, Rwanda, Uganda, Senegal, Togo, Benin, Tunisien, Mauretanien m.fl. Tillsammans har vi spridit liv och kärlek! Tillsammans kan vi be fram en ny föreståndare för Secondhand och 2018 bryta de sista två årens minskade överskott. Evig är Guds nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet (Ps. 100:5).