Välkommen till Pingstkyrkan Eskilstunas hemsida!
Vi är en församling som brinner för människor och för att visa vem Jesus är i vardagen!

Församlingen skapades av Gud för att vara en vacker och inbjudande plats. Den kan liknas vid ett hem, där människor kan känna tillhörighet och växa tillsammans som en familj, och en plats där varje gäst välkomnas, uppskattas och uppmuntras.

”Jesus sade: Jag kom för att ge dig LIV … Livet i all dess fullhet!” Joh. 10:10

Vår bön är att Du kommer att ta till dig budskapet, att Jesus kom för att ge varje person gåvan att lära känna Honom. Du kan få vara en del av Hans församling och uppleva ett välsignat och överflödande liv. Om Du inte är engagerad i en dynamisk, livgivande och bibelcentrerad kyrka, vill vi inbjuda Dig att komma och vara en del av vår församling, Pingstkyrkan Eskilstuna!

Gud med Dig & vi ser fram emot att träffas!

Information rörande Corona/COVID-19

Guds nåd och frid kära församling!
Trots Jesus grymma död och lärjungarnas rädsla den där påsken för nästan 2000 år sedan, och trots rådande virustider med social isolering, ovisshet, oro och sjukdom, proklamerar vi Jesus uppståndelse och seger:

Som församling ställer vi inte in men om. Jo, mycket av verksamheten har ställts in eller reducerats  och vi följer myndig-heternas rekommendationer, men pastors-teamet, ledningen och många andra volontärer gör sitt yttersta för att fördjupa gemenskapen och förbättra kommunikationen och för att vi alla ska gå stärkta ur den här krisen. Så p.g.a. ovanliga tider hela världen över, kommer denna hälsning från din församling per post, med förhoppningen att vi kan uppmuntra och stärka varandra genom ömsesidig bön, kärlek och praktisk hjälp och genom att hålla Jesus löfte levande i våra tankar, hjärtan och förkunnelse:
Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. (Uppenbarelseboken 3:10-11)
Hjälp oss att vara en levande församling och ett vittnesbörd i vår tid genom bön, givande och tjänst!

BE
Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, skrev Paulus till efeserna (kap. 6:18-19). Bön gör en skillnad. Inte bara aposteln Paulus böner, utan också dina och mina! Jag skriver mer om bön och ger några konkreta böneutmaningar på en annan sida i det här utskicket.

GE
Tack för trofast givande! Jag gläds av de första rapporterna från mars månad som tyder på ett ökat givande och ekonomiskt ansvarstagande! Låt oss tillsammans fortsätta att uthålligt och generöst ge vårt tionde och våra ”offer” till församlingens uppdrag både i in- och utland liksom ge hjälp och stöd till utsatta människor runt omkring oss i vardagen!
Du kan ge dina gåvor via bankgiro 132-0530 eller Swish 123 175 8945 eller genom att överlämna din kontantgåva till expeditionen tisdag till fredag. Ring 016-15 59 70 mellan kl. 09-12 eller skriv till ekonomi@pingsteskilstuna.se så kommer vi överens om hur kontanter kan lämnas över tryggt och säkert.


Gå, eller tjäna, där du kan och i Herrens kraft! Du som är frisk och inte tillhör en riskgrupp för Covid-19, hjälp oss att fortsätta stötta samhällets svagaste och mest utsatta genom volontärtjänst på Secondhandbutiken, LP-kaféet, matkasseutdelningen (onsdagar) eller genom att handla och leverera mat o.dyl. åt isolerade församlingsmedlemmar – denna nyinrättade tjänst kallar vi Hjälpande Händer. Kontakta expeditionen genom att ringa eller skriva till info@pingsteskilstuna.se om du vill hjälpa till!

Vi fortsätter tills vidare att live-sända våra gudstjänster från Smedjegatan 23 utan mötesdeltagare fysiskt närvarande. Du kan delta genom att titta på hemsidan, Facebook eller Youtube. Du hittar även mer än 500 av våra predikningar på samma ställen inkl. på Spotify. Gör vad du kan för att reservera tidpunkterna, söndag kl. 11 och onsdag kl. 18.30 (sommaruppehåll av onsdags livesändning), framför en dator- eller mobilskärm eller titta på dessa våra sändningar vid senare tillfälle!

Hemsidan www.pingsteskilstuna.se och Facebook är våra främsta online-medel för att pålysa möten, verksamhet och aktuella förändringar. Om du vill delge ett böneämne, få kontakt med oss eller anmäla ditt intresse för ett infomejl, skriv till info@pingsteskilstuna.se eller till vår postadress!