Välkommen till Pingstkyrkan Eskilstunas hemsida!
Vi är en församling som brinner för människor och för att visa vem Jesus är i vardagen!

Församlingen skapades av Gud för att vara en vacker och inbjudande plats. Den kan liknas vid ett hem, där människor kan känna tillhörighet och växa tillsammans som en familj, och en plats där varje gäst välkomnas, uppskattas och uppmuntras.

”Jesus sade: Jag kom för att ge dig LIV … Livet i all dess fullhet!” Joh. 10:10

Vår bön är att Du kommer att ta till dig budskapet, att Jesus kom för att ge varje person gåvan att lära känna Honom. Du kan få vara en del av Hans församling och uppleva ett välsignat och överflödande liv. Om Du inte är engagerad i en dynamisk, livgivande och bibelcentrerad kyrka, vill vi inbjuda Dig att komma och vara en del av vår församling, Pingstkyrkan Eskilstuna!

Gud med Dig & vi ser fram emot att träffas!

Information COVID-19 – update 6 november 2020

På grund av de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten (5 nov.) har församlingsledningen beslutat att inte ha någon öppen verksamhet inomhus under de kommande tre veckorna. Vi vill som kyrka vara med och ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen i vår region.  Det betyder att alla offentliga möten, stora eller små, antingen tar en paus, flyttar utomhus eller ställer om till digitala lösningar.
 
Vi fortsätter att live-sända våra söndagsgudstjänster kl. 11 och våra onsdagsbönemöten kl. 18:30 och vill uppmuntra alla att via nätet aktivt delta i lovsång, bön och predikan. Vi alla och vårt land behöver församlingar som ber och sprider evangeliets hopp under pandemin!
En del verksamhet kommer flytta utomhus, som t.ex. LP-kontakten, matutdelningen på onsdagar och den dagliga bönen. Barn- och ungdomsverksamheten kommer göra olika typer av digitala möten och live-streams för att hålla kontakten och interagera med våra barn och ungdomar. 
 
Kom ihåg att du alltid kan få hjälp i bön genom att skicka dina bön- och tacksägelseämnen via sms till vår bönemobil på numret 076-890 0215. På hemsidan hittar du våra kontaktuppgifter för situationer som kräver praktisk hjälp!
 
Under denna tid är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt att ta hand om varandra. Låt oss ringa, sms-a, maila, skriva och be för och med varandra över telefon. Det allmänna rådet är att inte ha fysisk kontakt. Det betyder absolut inte att inte ha någon kontakt alls. Tänk att det idag ändå finns så otroligt många digitala kanaler för att även i denna tid kunna hålla kontakten med varandra.
Fridshälsningar från ditt pastorsteam!
 
Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim. 2:1-4

Information COVID-19 – update oktober 2020

Jag inleder med att låna en mening av Paulus: ”Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta, alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min.” (Rom. 1:11-12) Visst fångar Paulus bra det vi alla längtar efter i dessa tider: gemenskapen, Gudsmötet, undervisningen, bönen, lovsången, hjälpen, uppmuntran…?
 
Eftermiddagens presskonferens gjorde inga undantag från myndigheternas regel att vi får samla max 50 personer plus mötesmedverkande. Under några månader ”funkade” detta någorlunda. Många ”höll ut” där hemma och vi var sällan fler än 40-45 personer på söndagarnas eller onsdagarnas live-sändningar. Men den sista tiden har längtan efter att få komma till kyrkan vuxit sig starkare och TYVÄRR har vi flera gånger tvingats neka folk att komma in pga. att vi redan har nått 50-gränsen. Så även i söndags, trots att vi skapade en helt egen lördagkvällsgudstjänst för de elva 10-åringar med familjer som fick en Bibel som gåva från församlingen.
 
Torsdagen 1 okt. kunde vi genomföra vår första 65-plusgudstjänst med ca. 35 personer. Nästa tillfälle är planerat för torsdagen 12 nov. Anmälan till info@pingsteskilstuna.se och bekräftelse är nödvändig för att få komma!
 
Med start söndag 18 okt. kommer vi att ha en separat gudstjänst för tonåringar och unga vuxna (max 30 år) som vi kallar ”YA! & Alive Sunday-lounge” nere i Alive-lokalerna. De kommer att använda in- och utgången via Café Lyktan, så att den gruppen och de ”30-plusare” som möts som vanligt i kyrksalen inte träffar på varandra. Grinden och trappan mellan kyrktorget och Alive hålls därför låst. Besökare till söndags- och onsdagsgudstjänsterna i kyrksalen ombedes använda in- och utgångarna på Smedjegatan 23 och Kriebsensgatan, men däremot INTE den på Västermarksgatan, som reserveras för ”medverkande”. Det är viktigt att även de som har en egen nyckel eller kod men inte är ”mötesmedverkande” inte tar sig in via Västermarksgatan i samband med gudstjänster.
 
Vi kan tyvärr inte starta upp någon söndagsskola men fredag kvällarnas tre barn- och ungdomsgrupper är i full gång sedan terminsstarten och vi arbetar löpande på att ingen enskild grupp ska överstiga 50 besökare utöver medverkande. Vad som sker andligen i dessa coronatider är minst sagt spännande och många vill komma. Nu på söndag får vi döpa 8 personer i olika åldrar och fler har anmält sig till dopundervisning. Många av er har också köpt Sebastian Staksets bok via församlingen och tillsammans har vi kunnat ge den till många hundra personer de senaste veckorna. Skriv till info@pingsteskilstuna.se om du vill beställa och hämta t.ex. 5 exemplar för 100 kr att ge bort!
 
Du som är frisk och inte befinner dig i någon riskgrupp är även varmt välkommen måndag till fredag kvällar kl. 18.30, då det finns möjlighet att på rekommenderat avstånd kunna mötas till en timmes bön FÖR varandra och våra medmänniskor och MOT virussjukdomar, m.m.
 
Varma hälsningar från pastorsteamet,
 
Carl-Vilhelm


Information COVID-19 – mars 2020

Guds nåd och frid kära församling!
Trots Jesus grymma död och lärjungarnas rädsla den där påsken för nästan 2000 år sedan, och trots rådande virustider med social isolering, ovisshet, oro och sjukdom, proklamerar vi Jesus uppståndelse och seger:

Som församling ställer vi inte in men om. Jo, mycket av verksamheten har ställts in eller reducerats  och vi följer myndig-heternas rekommendationer, men pastors-teamet, ledningen och många andra volontärer gör sitt yttersta för att fördjupa gemenskapen och förbättra kommunikationen och för att vi alla ska gå stärkta ur den här krisen. Så p.g.a. ovanliga tider hela världen över, kommer denna hälsning från din församling per post, med förhoppningen att vi kan uppmuntra och stärka varandra genom ömsesidig bön, kärlek och praktisk hjälp och genom att hålla Jesus löfte levande i våra tankar, hjärtan och förkunnelse:
Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. (Uppenbarelseboken 3:10-11)
Hjälp oss att vara en levande församling och ett vittnesbörd i vår tid genom bön, givande och tjänst!

BE
Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, skrev Paulus till efeserna (kap. 6:18-19). Bön gör en skillnad. Inte bara aposteln Paulus böner, utan också dina och mina! Jag skriver mer om bön och ger några konkreta böneutmaningar på en annan sida i det här utskicket.

GE
Tack för trofast givande! Jag gläds av de första rapporterna från mars månad som tyder på ett ökat givande och ekonomiskt ansvarstagande! Låt oss tillsammans fortsätta att uthålligt och generöst ge vårt tionde och våra ”offer” till församlingens uppdrag både i in- och utland liksom ge hjälp och stöd till utsatta människor runt omkring oss i vardagen!
Du kan ge dina gåvor via bankgiro 132-0530 eller Swish 123 175 8945 eller genom att överlämna din kontantgåva till expeditionen tisdag till fredag. Ring 016-15 59 70 mellan kl. 09-12 eller skriv till ekonomi@pingsteskilstuna.se så kommer vi överens om hur kontanter kan lämnas över tryggt och säkert.


Gå, eller tjäna, där du kan och i Herrens kraft! Du som är frisk och inte tillhör en riskgrupp för Covid-19, hjälp oss att fortsätta stötta samhällets svagaste och mest utsatta genom volontärtjänst på Secondhandbutiken, LP-kaféet, matkasseutdelningen (onsdagar) eller genom att handla och leverera mat o.dyl. åt isolerade församlingsmedlemmar – denna nyinrättade tjänst kallar vi Hjälpande Händer. Kontakta expeditionen genom att ringa eller skriva till info@pingsteskilstuna.se om du vill hjälpa till!

Vi fortsätter tills vidare att live-sända våra gudstjänster från Smedjegatan 23 utan mötesdeltagare fysiskt närvarande. Du kan delta genom att titta på hemsidan, Facebook eller Youtube. Du hittar även mer än 500 av våra predikningar på samma ställen inkl. på Spotify. Gör vad du kan för att reservera tidpunkterna, söndag kl. 11 och onsdag kl. 18.30 (sommaruppehåll av onsdags livesändning), framför en dator- eller mobilskärm eller titta på dessa våra sändningar vid senare tillfälle!

Hemsidan www.pingsteskilstuna.se och Facebook är våra främsta online-medel för att pålysa möten, verksamhet och aktuella förändringar. Om du vill delge ett böneämne, få kontakt med oss eller anmäla ditt intresse för ett infomejl, skriv till info@pingsteskilstuna.se eller till vår postadress!