Här hitta du alla webbandakter för ”21 dagar av HOPP” – varje dag laddas upp båda en kort film men också en ”Discovery Bible Study” som ska hjälpa dig i din personlig tid med Gud!

INTRO – webbandakt söndag 23 augusti 2020 (ingen DBS)


#1 – Jesus är frälsaren – webbandakt måndag 24 augusti 2020

#2 Jesus är vägen – webbandakt tisdag 25 augusti 2020

#3 Jesus är friheten – webbandakt tisdag 26 augusti 2020

#4 Jesus är sanningen – webbandakt 27 augusti 2020

#5 Jesus är livets bröd – webbandakt 28 augusti 2020

#6 Jesus är Herre – webbandakt 29 augusti 2020

#7 Jesus är uppståndelsen – webbandakt 30 augusti 2020

#8 Vi är förlåtna – webbandakt 31 augusti 2020

#9 Vi är skapade övermåttan underbara – webbandakt 1 september 2020

#10 Vi är fria – webbandakt 2 september 2020

#11 Vi är Guds barn – webbandakt 3 september 20

#12 Vi är kallade – webbandakt 4 september 20

#13 Vi är utrustade – webbandakt 5 september 20

#14 Vi är del i kroppen – webbandakt 6 september 20

#15 Vi ber – webbandakt 7 september 20

#16 Vi delar vår berättelse – webbandakt 8 september 20

#17 Vi lever i glädje och tacksamhet – webbandakt 9 september 2020

#18 Vi betjänar  – webbandakt 10 september 2020


#19 Vi älskar vår nästa – webbandakt 11 september 2020

#20 Vi ger av vad vi har – webbandakt 12 september 2020

#21 Vi ger av vad vi har – webbandakt 12 september 2020