Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. KAIROS betonar vikten av att nå folkgrupper som som ännu inte har nationella inhemska församlingar. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet.

”En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet.”

KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.

”Över 100.000 personer har gått kursen i 100 länder.”

KAIROS använder sig av flera olika pedagogiska inlärningssätt och aktiviteter så som:

  • Bön för minst nådda folkgrupper
  • Introduktioner till studiebokens kapitel
  • Videoundervisning
  • Läsning av studieboken
  • Arbetsblad
  • Smågrupper
  • Kulturella aktiviteter

KAIROS-kursen kan hållas med olika format. 
Som en kvällskurs en gång i veckan under en 9- veckors period, som en intensivkurs under 4-5 dagar eller under 2 helger.

Kairoskurs i Eskilstuna 10-12 sept & 23-26 sept 2021

T ID 10-12 sept & 23-26 sept endast kvällstid och helger

Vecka 1 – 10-12 sep
Fredag kl. 17.45-20.00
Lördag kl. 09.00-17.30
Söndag kl. 08.30-11.00

Vecka 2 – 23-26 sept
Torsdag kl. 18.00-20.30
Fredag kl. 18.00-20.30
Lördag kl. 09.00-18.30
Söndag kl. 08.45-11.00, gudstjänst och forts. ca. 13-15

KOSTNAD. 700 kr, inkluderar kursmaterial. Tillkommer eventuella matkostnader på ca. 2-300 kr.

ANMÄLAN Anmälan via länken, senast mån 6 sept 2021.

Vid frågor om kursen kontakta Patrick Ölund, Pingstkyrkan i Eskilstuna 073 811 78 50, patrick.olund@pingsteskilstuna.se

Hösten 2021 – anmäl dig här

Om du är intresserad av att gå en Kairoskurs – gör din intresseanmälan här!

Mer info om Kairos och Simply Mobilizing som driver Kairos finns på www.kairoscourse.se och www.simplymobilizing.com.