Dagledigverksamheten är till för dig som är ledig dagtid. Du kan t.ex. vara pensionär, arbetssökande eller råka vara ledig under dessa träffar och känner för en stunds gemenskap.

Vi är också en del av den ekumeniska pensionärsorganisationen RPG.

Vi samarbetar med de andra frikyrkorna i Eskilstuna.
Dessa träffar hålls varannan torsdag mellan kl.14.00 – 16.00. Samlingarna ambulerar mellan kyrkorna.
På dessa träffar är det ofta någon inbjuden gäst, som berättar eller sjunger utifrån ett visst tema.
Vi sjunger, fikar och har en stunds gemenskap. Samlingarna avslutas ofta med sång, kort betraktelse eller bön.

Alla daglediga är välkomna till våra olika träffar!