December 2019 & Januari 2020

Några tankar om vad advent, jul och nyår har att göra med att inte ge upp utan istället tanka ny kraft ur GUDS NÄRHET och LÖFTEN. Drygt 500 år innan Jesus födelse skrev prästen och profeten Sakarja ned följande löfte om Messias: Gläd dig stort…, jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig, …och han ska tala frid till hednafolken. (Sak. 9:9-10) Gud kan ibland uppfattas som så stor och så upptagen, att Han därför skulle vara onåbar, ointresserad … Read More

november 2019

En solig dag i slutet av augusti under församlingens böne- och fastedagar, satt jag på en bänk på den vackra och roingivande Strömsholmen. Bänken står alldeles intill den röda gångbron så att man snett till höger ser bygget av högskolans nya campus. Medan jag bad sökte jag samtidigt i mobilens bibelapp på ord som ”söka”, ”stad” och ”bästa”. Resultatet gav: Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det … Read More

oktober 2019

”Att älska Jesus är det viktigaste man ska göra, och gör man det så följer också en kallelse.” Så skriver Torbjörn Holm, mångårig församlingsledare, längre fram i detta månadsblad. Jag håller med. Första prioritet är att ta emot Guds kärlek och älska Honom tillbaka. Ur den kärleksrelationen föds både vilja, kraft och idéer hur man kan tjäna Gud och sina medmänniskor. Den tjänsten är inget Gud vill att vi ska utföra godtyckligt eller av egen kraft. Istället får den Jesustroende … Read More

september 2019

Vi har smittats av en tro som smittar. Eller hur?  Paulus öppnade sitt brev till församlingen i Rom med orden:  Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i hela världen talar om er tro. En tro som låter tala om sig. Tron på Jesus är unik och möjliggör en relation med Gud i den svåraste eller tråkigaste av vardagar. Våra känslor kring Gud och livet kan pendla, vår trohet kan svikta, men GUD sviker … Read More

sommaren 2019

Havets vågor kan svalka skönt, men också föra flyende människor till land. En chockerande mix men ack så sann! Solens strålar kan värma men också orsaka stora bränder. Semestern kan ge vila, glädje och mening men också resultera i konflikter och ensamhet. Med det sagt vill jag betona; vi har alltid ett val och vi har alltid Gud vid vår sida. Vi kan välja hur vi använder tid och resurser. Och vi har en Gud som älskar gemenskap och samarbete … Read More

maj 2019

”Sköna maj, välkommen” lyder de första orden i en välkänd vårsång som ofta sjungs när majbrasorna tänds på valborgsmässo-afton. För mig är den synonym med våren, och jag gnolar gärna på den när vårsolens strålar värmer och naturen växer så det knakar. Och där är vi nu, i en härlig tid av förändring. Runt oss går naturen från död till liv, man kan nästan se skillnaden från dag till dag! Också i vårt samhälle går förändringen fort. I dag lever … Read More

april 2019

Inför påsken finns följande dialog mellan Petrus och Jesus nedtecknad: ”Herre, vart går du?” Jesus svarade: ”Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig”(Joh. 13:36). Inte ens de bästa av lärjungar eller vänner kunde följa Jesus dit han gick, när han bar mänsklighetens och världens synd. Senare skulle lärjungarna dock följa Jesus trots motstånd och förföljelse. Att följa Jesus leder både till motstånd och framgång: ”Detta har jag sagt er för att ni … Read More

mars 2019

Synkad med Gud Gud har ett uppdrag, eller som det heter på engelska, God has a mission. Församlingen har inte ett eget missionsuppdrag, som den är skyldig att utföra på egen hand. Det är Gud som har ett uppdrag, som Han både vill och måste utföra. Men för vems skull, för hans eller vår skull? Både för hans egen kärleks skull och för världens skull. Våra egna uppdrag (som familj, karriär och engagemang) och församlingens uppdrag får verklig mening och förblivande effekt … Read More

februari 2019

För drygt 2000 år sedan föddes ett barn till enkla föräldrar i ett enkelt stall i en liten by utanför en inte så stor stad. Sedan dess har världen inte varit densamma. I det barnet kom Gud närmare världen: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss, skrev aposteln Paulus (2 Kor. 5:19-20). Både den världsvida rörelsen … Read More

december 2018 & januari 2019

NÄRMARE. Mose var förundrad över synen han såg [brinnande törnbuske], och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst (Apg. 7:31). Närma er Gud, så ska han närma sig er (Jak. 4:8). Slutsats: det lönar sig att närma sig Gud. Att söka, be, lyssna, tacka, ha relation… Mina närmaste har gett sig av, mina vänner har glömt mig (Job. 19:14). En skrämmande tanke att de närmste försvinner bort, istället för att komma närmare, när … Read More

1 2