Att känna sig sedd och hörd i en stor församling kan ibland vara svårt. Därför har vi i församlingen ett antal smågrupper, där vi får möjlighet att bygga relationer och skapa gemenskap, samt dela tankar om tro. Grupperna består av allt från en handfull personer till grupper på 10 – 15 personer. En del träffas i hemmen, andra i kyrkan eller på andra platser.

smagrupp

Smågrupperna ser olika ut och ha skilda inriktningar:

Apologetik
I gruppen träffas man för att studera grunderna och argument för kristen tro. Gruppen träffas ett hem var fjortonde dag.

Bibel och bön
Det finns flera grupper som samlas i hemmen för att studera och samtala om Bibeln eller böcker som handlar om den kristna tron.

Bokcirkel
I den här smågruppen läser man och diskuterar böcker som handlar om kristen tro.

Etniska bibel och bönegrupper
I dessa grupper studerar man och samtalar om bibeln och ber på ett språk som man är bekväm med. Det finns persiska, eritreansk-etiopiska och ukrainska grupper

Sport och motion
Andra smågrupper ägnar sig åt olika sporter, exempelvis golf. I andra träffas man för att promenera tillsammans. Samlingarna har alla inslag av att dela livet och
tankar om tro.

Hantverkscafé
En smågrupp träffas på Second Hand för att skapa och handarbeta.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT GÅ MED I EN SMÅGRUPP eller
ÄR DU INTRESSERAD AV ATT STARTA EN SMÅGRUPP?

Fyll i nedanstående formulär och vi tar kontakt med dig.