Öppen Kyrka med öppna dörrar välkomnar in i gemenskapen – Hoppförmedlingen berättar med ord och praktiska gärningar, om hoppet som finns i Jesus Kristus för det här livet och för livet efter döden.


När Jesus vandrade på jorden i sina sandaler, hade Han ett kärlekens, omsorgens och sanningens budskap. Sanningen om människans liv, relationer och den viktigaste relationen.

Han såg människan, individen. Han lyssnade. Han hade empati, medlidande och hjälp till den som bad om det. ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.” (Matt 11:28)

Enligt Hans vilja ska Jesu efterföljare fortsätta med Hans arbete idag. Se, lyssna, hjälpa människan, förmedla framtidstro, förmedla att varje människa är unik, värdefull, älskad och behövd.


Matkasseutdelning sker mellan 13-15

Om du vill vara med och berika ÖK-HF med ditt kunnande och dina gåvor är du varmt välkommen att kontakta oss.
marita.takala@pingsteskilstuna.se


ORD AV HOPP – online andakter

Hoppförmedlingen har börjat publicera ”Ord Av Hopp, andakter” på 10 – 15 min. Nya andakter kommer ut varje tisdag och lördag.