Sedan slutet av 90-talet har vi samarbetat med en av myndigheterna godkänd social utvecklingsorganisation, som heter ESPOIR=HOPP. Ledare för organisationen är två nationella personer som heter Fatma och Oum. Genom ESPOIR genomförs olika projekt, såsom fattigdomsbekämpning, förebyggande hälsovård, sjukvård, mikrokrediter för kvinnokooperativ och alfabetisering. Hälsoundervisning sker också via radio och TV. Man har också genomfört flera humanitära insatser vid hungersnöd. Verksamheten började runt huvudstaden Nouakchott, men finns nu ute i stora delar av landet. Organisationen är mycket uppskattad av landets myndigheter.