Redan under Sovjettiden, hade pingstförsamlingen i Eskilstuna staden Lviv i Ukraina som förbönsort. 1992 kunde vi besöka Lviv och församlingen Bethany för första gången. Därefter har många humanitära insatser gjorts, såsom utdelning av mat och  kläder, samt utrustning till sjukhus och barnhem.

Idag stöder vi en församling i Boroslav i Karpaterna, där pastor Myhron är föreståndare. Församlingen gör stora sociala insatser för den fattiga befolkningen och för utslagna människor. Man håller också på att bygga upp ett rehabiliteringscenter för missbruksvård.

CCC (Children Care Center) i Lviv, en eftermiddagsverksamhet för marginaliserade skolbarn, har också stöd från vår församling. Vi stöttar även ett barnhem, som heter Grace, som församlingen i Lviv driver.

Arbetet med CCC och Grace sker i samarbete med Läkarmissionen.

ukraina-09001
Bygge av rehabiliteringscentrum i Boroslav, Karpaterna
ukraina-09704
Pastor Myhron framför Pingstkyrkan i Borolsav
ukraina-18005
Som alltid en fullsatt kyrka i församlingen Bethany i Lviv
ukraina-14703
Fattig äldre kvinna som får regelbundet stöd
ukraina-029102
Möte med vice borgmästare Vasyl Kosiv i Lviv