Jorden en gåva att glädja sig över och ta ansvar för
Enligt kristen tro är vår värld inte resultatet av en meningslös explosion. Universums tillblivelse var en medveten handling utförd av kärlek och med precision av en Skapare. Gud ville vår jord och ditt och mitt liv. Gud gav jorden som en gåva till oss människor att använda oss av och glädja oss över. Vi fick i uppdrag att bruka och vårda jorden, inte förbruka och förgifta. Så låt oss glädja oss över gåvan och på samma gång ta vårt ansvar.

Vikten av att ta miljöfrågor på allvar
Vår jord är inget oändligt skafferi eller en bottenlös soptipp. Klimatförändringar har redan börjat. De negativa resultaten har redan börjat visa sig och den drabbar de fattigaste först, men vi i vår del av världen kommer inte att komma undan. Våra barn och barnbarn kommer att drabbas ännu hårdare. Det hjälper ingen att blunda för detta. Men det hjälper inte heller att gå omkring med dåligt samvete och den klimatångest som börjar drabba inte minst den yngre generationen riskerar att leda till handlingsförlamning.

Framförallt välkommen att besöka våra Secondhandbutiker som kund eller som inlämnare av varor.
Vårt mål är att bidra till en bättre miljö genom återbruk i stället för att slänga men framför allt att göra stor skillnad för människor i nöd genom att 100% av överskottet går till olika hjälpprojekt och hjälpinsatser.

För mer information se: