Söndagsskolan är till för barn från 3 till 11 år, och vi möts under gudstjänsttid på söndagarna. Vi börjar alltid med att vara med en stund på gudstjänsten, och därefter möts vi till två olika storsamlingar med sång, drama och bibelberättelser, vi pysslar, leker, samtalar och ber tillsammans. Oftast finns det också tid för biljard, pingis och lek efteråt. Till dig som förälder – vi ber dig att hämta ditt barn 12.30.

Vinterkul & Sommarkul
De söndagar under året som vi inte har söndagsskola finns det ändå aktiviteter för barnen under gudstjänsterna.

Vill du veta mer om vår söndagsskola ring till Annika Nilsson 0768-900202 eller annika.nilsson@pingsteskilstuna.se