Sjukhuskyrkan_symbol_RGBSjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga vården på sjukhus. Sjukhuskyrkans grundläggande uppgift är att vara till tjänst bland patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är till för den som vill ha någon att tala med, för den som behöver någon som lyssnar, för den som önskar förbön, vill deltaga i andakt eller fira nattvard. Sjukhuskyrkan vill också vara till tjänst för lasarettets behov av krishanteringsresurser, etisk reflektion, fortbildning och som externt stöd till personalgrupper.

Sjukhuskyrkans personal arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler, eller har tillgång till sjukjournaler. Uppdraget är att finnas hos människor som behöver någon som lyssnar utan att fly det svåra. Ambitionen är att vara medvandrare i sjukdomstiden, erbjuda stöd och tröst och söka nya vägar och möjligheter i livet tillsammans med patienter och anhöriga.

 Vår symbol med bilden av blomman som växer ut från den avbrutna stjälken, berättar om det liv, det hopp, som kan växa fram även ur det som är svagt och skadat.

Sjukhuskyrkan på Mälarsjukhuset är en samverkan mellan Svenska Kyrkan i Eskilstuna och frikyrkoförsamlingarna i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. I det gemensamma arbetslaget finns präst, pastor och diakon.

På Mälarsjukhuset finns ett särskilt andaktsrum – tillgängligt för patienter, anhöriga och besökare liksom personal på sjukhuset. I andaktsrummet hålls regelbundna gudstjänster och andakter. Sjukhuskyrkan ansvarar även för gudstjänster och andakter på flera avdelningar på sjukhuset.

 

 

Sjukhuspastor

Mattias Gustafsson –
Pastor Fristadskyrkan Eskilstuna

mobil 070-276 02 24
Växel: 016 -103000


E-post: mattias.gustafsson@fristadskyrkan.se