Bönesamlingar
Fredagsbönen pausar över sommaren
Bönen är församlingens ryggrad. Vi önskar att att Guds vilja ska ske, och därför är bönesamlingarna våra viktigaste möten. Varje fredag kl. 18.30, finns en enkel samling till en timmes bön. Fokus ligger på att be för församlingen och för vår stad. Vi ber också för de enskilda böneämnen, som kommit in via mail och telefon. Det finns också möjlighet att fylla i böneämnen på ”lappar”, som finns på Kyrktorget, Vårt mål är att be konkret och uthålligt, men även att hjälpa varandra att komma vidare i vårt personliga böneliv.

Kom, fyll på mitt i veckan! 
enbart 1 timme sommarbön, uppstart ”Kom och fyll på”  onsdag 19 augusti kl 18.30

Onsdagskvällarnas bönesamling är något längre (1 ½ tim), för att även ge tid  för lovsång och biblisk undervisning om bön. Vi gläds även över att få lyssna till vad Gud gör för dig. Så kom gärna och berätta, eller bli inspirerad när du lyssnar till andras vittnesbörd.

Varmt välkommen till någon av våra bönesamlingar eller meddela oss ditt böneämne! Vi lovar att be för det under en månads tid. info@pingsteskilstuna.se 

Vi vill och behöver starta hösten med det viktigaste som finns – BÖN. Extrema situationer kräver speciella åtgärder och därför vill vi även föreslå FASTA.

Från söndagen den 23 augusti till söndagen den 13 september uppmuntrar vi till att söka Herren och be:

 • för att bryta covid-19:s makt över Sverige och världen
 • för att bryta rädslans makt över våra liv och beslut. När Gideons osäkerhet till slut var bruten kom en mäktig seger för Israel (Domarboken 6)
 • om Guds välsignelse och beskydd över församlingen och staden när höstterminen och ”post-corona” drar igång
 • om ett genombrott till en ny tid av under, helande och nådegåvor
 • för att ”Det finns Hopp”-kampanjen får stor genomslagskraft! Tre möten x 3 500 sittplatser ger potentiellt 10 500 besökare. Tänk er 10 500 personer – om tidigare troende eller inte – som återvänder hem fyllda av hopp, förälskade i Jesus och överlåtna till Den Helige Andes ledning!
 • för att Gud ska leda oss i det ekumeniska samarbetet och att Han ska välsigna HELA sin församling i Eskilstuna

De fyra söndagarnas predikningar kommer att gå i ”hoppets tecken” och med ett fokus på att vi tillsammans med GUD se Uppåt, Inåt, Utåt och Framåt!

Vi planerar de 21 dagarna av HOPP på ett sätt som möjliggör delaktighet från hemmet, speciellt om covid-19-restriktionerna fortfarande gäller. Därför kommer vi att ha följande program:

 1.  Morgonandakter 3-4 min på webben från måndag 24 aug – söndag 13 sep
 2.  En timme kvällsbön på plats i Pingstkyrkan (Obs! mindre än 50 personer) söndag 23 aug – lördag 12 sep
 3. ”Bön där du är” varje dag kl. 12 (om 1 min eller mera). Sätt t.ex. en daglig påminnelse i kalendern på mobiltelefon
 4.  Danielfasta (enbart frukt, grönsaker, vatten och juice) – läs gärna artikeln om den s.k. Danielfastan här i sommarbladet och håll utkik efter onlinegudstjänsterna söndag 16/8 och onsdag 19/8 på webben. För de som vill och är friska kan vi också samlas som en stödgrupp för de som vill helfasta (bara vatten) mellan 1-21 dagar

Vi är tacksamma för den böneglöd som uppstått under våren trots eller p.g.a. restriktionerna.

 • Det finns en Messengergrupp som ber för Sörmland en kvart varje kväll kl. 21:00. Vill du vara med, skriv till info@pingsteskilstuna.se
 • Vi har 1 timmes sommarbön varje onsdag i sidosalen, bl.a. för böneämnen som når oss via bönemobilen 076 890 02 15
 • Några träffas till bönevandringar i olika bostadsområden i stan, en del iklädda oranga ”Det finns Hopp”-jackor
 • En gång i månaden har vi bönevandring runt Stiga Sports Arena, som förberedelse för ”Det finns HOPP”-kampanjen i januari 2021
 • Lördagarna 11 och 25 juli bjuder vi in till längre bönekvällar kl. 19.00-21.00 i Pingstkyrkan, alltid ”med avstånd”.

Församlingens hjärta är bön! När bedjarens hjärta slår i takt med Guds hjärta, vet vi – ödmjukt men frimodigt – att HAN kommer att välsigna staden och församlingen.

Efesierbrevet 1:17-19 ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.”

Carl-Vilhelm Hasselgren