BÖN & DANIELFASTA

Uppmuntran för ”21 dagar av HOPP”
Carl-Vilhelm & Ruth Hasselgren

Vi vill och behöver starta hösten med det viktigaste som finns – BÖN. Extrema situationer kräver speciella åtgärder och därför vill vi även föreslå FASTA.

Från söndagen den 23 augusti till söndagen den 13 september uppmuntrar vi till att söka Herren och be:

 • för att bryta covid-19:s makt över Sverige och världen
 • för att bryta rädslans makt över våra liv och beslut. När Gideons osäkerhet till slut var bruten kom en mäktig seger för Israel (Domarboken 6)
 • om Guds välsignelse och beskydd över församlingen och staden när höstterminen och ”post-corona” drar igång
 • om ett genombrott till en ny tid av under, helande och nådegåvor
 • för att ”Det finns Hopp”-kampanjen får stor genomslagskraft! Tre möten x 3 500 sittplatser ger potentiellt 10 500 besökare. Tänk er 10 500 personer – om tidigare troende eller inte – som återvänder hem fyllda av hopp, förälskade i Jesus och överlåtna till Den Helige Andes ledning!
 • för att Gud ska leda oss i det ekumeniska samarbetet och att Han ska välsigna HELA sin församling i Eskilstuna

De fyra söndagarnas predikningar kommer att gå i ”hoppets tecken” och med ett fokus på att vi tillsammans med GUD se Uppåt, Inåt, Utåt och Framåt!

Vi planerar de 21 dagarna av HOPP på ett sätt som möjliggör delaktighet från hemmet, speciellt om covid-19-restriktionerna fortfarande gäller. Därför kommer vi att ha följande program:

 1.  Morgonandakter 3-4 min på webben från måndag 24 aug – söndag 13 sep (www.pingsteskilstuna.se/21-dagar-av-hopp-webbandakter/
 2.  En timme kvällsbön på plats i Pingstkyrkan (Obs! mindre än 50 personer) söndag 23 aug – lördag 12 sep
 3. ”Bön där du är” varje dag kl. 12 (om 1 min eller mera). Sätt t.ex. en daglig påminnelse i kalendern på mobiltelefon
 4.  Danielfasta (enbart frukt, grönsaker, vatten och juice) – läs gärna artikeln om den s.k. Danielfastan här i sommarbladet och håll utkik efter onlinegudstjänsterna söndag 16/8 och onsdag 19/8 på webben. För de som vill och är friska kan vi också samlas som en stödgrupp för de som vill helfasta (bara vatten) mellan 1-21 dagar

Vi är tacksamma för den böneglöd som uppstått under våren trots eller p.g.a. restriktionerna.

 • Det finns en Messengergrupp som ber för Sörmland en kvart varje kväll kl. 21:00. Vill du vara med, skriv till info@pingsteskilstuna.se
 • Vi har 1 timmes sommarbön varje onsdag i sidosalen, bl.a. för böneämnen som når oss via bönemobilen 076 890 02 15
 • Några träffas till bönevandringar i olika bostadsområden i stan, en del iklädda oranga ”Det finns Hopp”-jackor
 • En gång i månaden har vi bönevandring runt Stiga Sports Arena, som förberedelse för ”Det finns HOPP”-kampanjen i januari 2021
 • Lördagarna 11 och 25 juli bjuder vi in till längre bönekvällar kl. 19.00-21.00 i Pingstkyrkan, alltid ”med avstånd”.

Församlingens hjärta är bön! När bedjarens hjärta slår i takt med Guds hjärta, vet vi – ödmjukt men frimodigt – att HAN kommer att välsigna staden och församlingen.

Efesierbrevet 1:17-19 ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.”

Carl-Vilhelm Hasselgren


DANIELFASTA

En Danielfasta är ett tillfälle att närma sig Gud genom sökande och fokuserad bön. Det innebär ett 21-dagars åtagande till delvis fasta, vilket innebär att du avstår från vissa vanliga livsmedel som en akt av tillbedjan och helgelse inför Herren.

Danielfastan är inte en diet, även om vissa människor går ner i vikt tack vare ett hälsosammare matval. Danielfastan är en unik och livsförändrande upplevelse. Att delta i Danielfastan kan leda till många underbara andliga och fysiska fördelar. Du undrar kanske,

”Var har Danielfastan sitt ursprung?” 

Bra fråga! Den härstammar från profeten Daniel i Bibeln. Dan. 10:3 ger oss insikt om vad Daniel åt och inte åt, även om vi inte känner till den kompletta menyn. Vid ett tillfälle var Daniel mycket bekymrad för sitt folk och sökte Herrens visdom genom bön och fasta under 21 dagar.

Daniel 10:2-3 säger, Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. Många bibellärare tror att ”läckerheter” kan ha varit bröd och godis och i några bibelöversättningar står det: Jag åt ingen smaklig, god mat, eller bara enkel mat.

Avsikten med den moderna Danielfastan är inte att kopiera exakt vad Daniel åt, utan att sträva efter den längtan och den motivation till varför han gjorde det. Daniels passion för Herren fick honom att hungra och törsta mer efter andlig mat än efter fysisk mat, vilket bör vara önskan hos alla som väljer att delta i denna typ av fasta.

Försök att inte hänga upp dig för mycket på specifika riktlinjer om livsmedel! Riktlinjerna ges bara för att hjälpa dig att skapa gränser, inte för att driva dig in i lagiskhet. Din personliga fasta får självklart se annorlunda ut än andras. Vissa människor önskar dock vara striktare än andra i sina livsmedelsval, så att deras fasta verkligen blir ett offer för dem. Det grundläggande i Danielfastan är att bryta vardagslunken och avstå någonting fysiskt och njutbart, för att istället söka Herren i bön och växa närmare Honom

Kom ihåg att fasta bör ske under en avgränsad tid. Om du har en medicinsk diagnos eller genomgår någon medicinsk behandling rekommenderas att du först konsulterar din läkare.

Några riktlinjer till stöd

De grundläggande riktlinjerna för en Danielfasta inkluderar att:

 • enbart äta frukt, nötter och grönsaker och inte dricka annat än vatten
 • En del dricker naturliga fruktjuicer, så länge de inte innehåller konserveringsmedel och socker, men
 • man avstår från kaffe, te och saft liksom
 • från allt kött, stekt mat, chips, bakverk och bröd. Eftersom bröd innehåller medel för jästning bör det undvikas i en Danielfasta.

Sammanfattningsvis fastar man från alla köttprodukter och livsmedel som har konstgjorda tillsatser eller har förädlats. Förutom vatten är frukt och grönsaker grundpelaren i Danielfastan och bör bara tillredas på enklare sätt.

Några skäl för en Danielfasta

 • En Danielfasta är en lättare fasta än helfasta men är ändå en kraftfull, andlig övning med biblisk bakgrund. Andliga ”övningar” som bön och fasta är kanaler genom vilka den Helige Ande kan tala och verka.
 • Bibeln förbinder bön och fasta med varandra. Dessa förbereder människors hjärtan för Den Helige Ande (Lukas 2:37; Lukas 5:33-35).  ”Nu säger Herren, ’vänd om till mig helhjärtat, under fasta, gråt och klagan’” (Joel 2:12 NUB,  Jmf. vers 28).
 • Fastan blir en ödmjuk och frimodig markering att du vill söka Herren uppriktig och helhjärtat och Han kommer att betjäna dig på ett kraftfullt sätt.
 • Apostlagärningarna berättar om de troende som fastade, innan de fattade viktiga beslut (Apg. 13:2; Apg. 14:23)

Till sist, känn dig helt fri att själv gestalta hur du vill fasta under dessa tre veckor, den 23 augusti -13 september. Bibeln presenterar fasta som något som är bra, lönsamt och gynnsamt.

Låt oss som församling använda dessa tre veckor, ”21 Dagar av HOPP”, för att:

 • inleda och förbereda hösten och uppstarten av församlingsliv ht-2020!
 • förbereda oss själva och staden på kampanjen ”Det finns HOPP” i januari 2021
 • fördjupa vår personliga relation med Gud på nytt!

Ruth Hasselgren