Det lilla öriket Sâo Tomé é Principe ligger i Atlanten, ca 30 mil utanför det västafrikanska landet Gabon. Landet består av två huvudöar,  Sâo Tomé som är störst, och den mindre ön Principe. Den totala befolkningen uppgår till ca 215 000.

Pingstförsamlingen i Eskilstuna har haft kontakt med landet sedan 1986. Vi samarbetar med pingstförsamlingen på ön – Igreja Evangelica Assembleia de Deus (IEAD). Detta samarbete har lett till flera sociala projekt genom åren; grundskolor, ett projektcenter och fortbildning inom olika yrkes- och kompetensområden. För närvarande arbetar vi med fattigdomsbekämpning genom en kurs, ” Focus Business School”. Församlingen har ett brett arbete över hela ön Sâo Tomé. Ständigt startas nya utposter, och man har ca 3 – 4 000 regelbundna gudstjänstbesökare.

Se församlingens Facebook: igreja evangelica sao tome e principe