Sedan början på 1980-talet arbetar församlingen tillsammans med en nationell rörelse. Idag sker samarbetet med församlingsrörelsen PMUC som leds av pastor James Mugenyi. PMUC arbetar i den västra och norra delen av landet och har ett samfundscenter strax söder om huvudstaden Kampala.

Tillsammans med församlingen och PMU driver PMUC två utvecklingsprojekt i landet. Vi hjälper också fyrtio föräldralösa barn med hjälp till skolavgifter och hälsovård.

.