Välkomna till vår korta adventsandakt, som leder fram till julfirande -och kvällen då Jesus föddes! Under de kommande veckorna ska vi titta närmare på innebörden och konsekvenserna av advent, att Jesus kom för att ge oss hopp, frid, glädje och kärlek. Han är Världens Hopp, han är Fridsfursten, han är Glädjegivaren och vår själs Älskare. Följ gärna med oss genom den här speciella tiden, Advent, Ankomsten av världens Frälsare-Jesus Kristus! Han är Hopp, FRID, GLÄDJE, KÄRLEK … Hans namn är JESUS

Welcome to our short devotions of Advent leading up to celebrating Christmas – the night when Jesus was born! Through the coming weeks, we will look closer into the consequences of advent, that Christ provided, in Himself, hope, peace, joy and love. He is the Hope of the World, the Prince of Peace, the Fullness of Joy and the Lover of our Souls. Stay tuned and follow with us through this special time – the Arrival of our Saviour – Jesus Christ!


Introduktion / Introduction


1:a Advent – HOPP / 1st of Advent – HOPE


2:a Advent – FRID / 2nd of Advent – PEACE


3:e Advent – GLÄDJE / 3rd of Advent – JOY


4:e Advent – KÄRLEK / 4th of Advent – LOVE


JULDAGEN – JESUS / Christmas – JESUS