april 2018

Tack till alla som investerar i barn och ungdomar! Stort tack! Jättestort tack!!! Tack för att ni kanaliserar er tacksamhet till Herren i engagemang och arbete bland de unga! Tack för att ni använder era gåvor och er tid för ”de minsta” och för den framväxande generationen! Tack för att era hjärtan och böner gäller dem som Jesus sade att vi alla måste likna och lära ifrån om vi vill komma in i Guds rike! Detta TACK gäller familjer, föräldrar, far- och morföräldrar, äldre syskon, lärare och mentorer, ledare och medarbetare och alla som har ett hjärta som börjar slå extra när tankarna går till barn och ungdomar!

Tack, Gud, som har gett oss alla dessa gåvor och uppdraget att älska, beskydda, leda, utrusta, frisätta och, så småningom, sända dem! De unga är gåvor och ett gemensamt ansvar, både till sina biologiska och andliga familjer, dvs. församlingen.

I april vill vi lyfta fram församlingens arbete med familjer, barn och ungdom, både här i månandsbladet, i några av gudstjänsterna och i våra böner. Vi vill presentera det arbete vi utför TILLSAMMANS för att stärka familjer och unga människor genom Guds kärlek och Guds Ord.

Därför vill jag uppmuntra DIG att be för både församlingens och stadens barn och ungdomar. T.ex. dagarna innan påsk besökte flera skolklasser vår påskvandring. Alla söndagar året runt erbjuder söndagsskolan roliga samlingar där Jesus presenteras på ett åldersrelevant sätt. Under skolterminernas fredagar har vi våra uppskattade aktiviteter, kallade Funny Friday, Highlight och Alive, och på torsdagar en grundkurs i tro (TBS) för åk 8. Detta behöver både förbön men också förberedelse och ledarskap!

Därför söker vi löpande efter nya volontärer som vill ge av sin tid, sin kraft och sitt hjärta för barn och ungdomar. I april kommer vi presentera olika möjligheter för volontärtjänst vid ett bord på kyrktorget, men du är alltid välkommen att kontakta pastorer, bemanningsrådet eller de frivilliga ledare och medarbetare som redan står i denna tjänst. Just nu intervjuar vi även för anställningar som vi hoppas kunna berätta mer om i församlingsmöten innan sommarlovet. Vi är tacksamma både för förbön och tips… och vi uppmuntrar fler att göra som Axel (som går på teamträningsskolan detta år) och Christopher, en teologistudent på ALT, som fr.o.m. denna termin gör praktik i församlingen (minst) en dag i veckan.

För 3000 år sedan ville  Gud att kung Salomo skulle inkludera följande ord i Ordspråksboken22:6 ”Vänj den unge vid den väg han ska vandra, såviker han inte av från den när han blir gammal.”Är du med och tar Guds uppdrag på allvar, att låta barnen komma till Jesus för att han ska välsigna dem? Ska vi göra det TILLSAMMANS? Det är jättekul!

Carl-Vilhelm Hasselgren