Vecka 3 vill vi bjuda in dig – och alla som vill och kan – att tillsammans med församlingen lägga extra tid på bibelläsning och bön.

BIBELN ger oss den stora, övergripande berättelsen om Guds frälsningsplan genom hans son, Jesus Kristus. Sedan vår församlings grundande 1927 vill vi att Bibeln, Guds ofelbara ord, ska ligga som grund för vår tro, vår lära, vår gemenskap och vår vardag. Alla människor måste få möjlighet att upptäcka Bibelns oskattbara värde för sig själva och för hela mänskligheten. Inte får vi dölja för en enda medmänniska att ”Herrens undervisning ger nytt liv åt själen, vishet åt enkla människor, glädje åt hjärtat och ljus åt ögonen” (Ps. 19:8-9)? Därför vill vi erbjuda en möjlighet att läsa Bibeln gemensamt med start efter gudstjänsten den 14 januari och avslutning i gudstjänsten den 21 januari (av Svenska Bibelsällskapet utsedd till Bibelns Dag). Det tar faktiskt bara 80 timmar att sträckläsa Bibeln. Kom, var med och läs och lyssna, 1 timme eller fler mellan kl. 08 – 22 varje dag! Anmälan till läsning här: 


Vi ser hur BÖN förändrar liv, öppnar dörrar och löser svåra situationer och även hur bönen fördjupar vår relation och vårt förtroende till Gud, precis som Bibeln lovar. I början av 2024, närmare sagt vecka 3, ges möjlighet att mötas gemensamt i kyrkan både morgon, middag och kväll för att fördjupa vårt böneliv, stötta varandra i personliga och gemensamma böneämnen och ta tid att lyssna till Guds röst. Välkommen med, du som längtar efter andliga genombrott, om personliga, i vårt samhälle eller vår värld! I allt detta sätter vi JESUS KRISTUS I CENTRUM, för det är varken mycken kunskap eller långa böner som har kraft att frälsa och förvandla. Endast HAN kan. Men enskilt och tillsammans kan vi upptäcka hur bibelläsning och bön blir kanaler genom vilka Guds Ande verkar i våra liv och vår värld.