Vi vill ge inspiration och samtal kring vad det innebär att vara förälder. Syftet med föräldrakvällarna är att uppmuntra och motivera föräldrar, och andra viktiga vuxna, i sin föräldra-/vuxenroll.