februari 2019

För drygt 2000 år sedan föddes ett barn till enkla föräldrar i ett enkelt stall i en liten by utanför en inte så stor stad. Sedan dess har världen inte varit densamma. I det barnet kom Gud närmare världenGud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss, skrev aposteln Paulus (2 Kor. 5:19-20). Både den världsvida rörelsen av efterföljare till Jesus Kristus (här kallade sändebud) och den oslagbara boken om Guds kärlek – Bibeln – är två starka vittnesbörd om att Gud skrev historia när det barnet föddes. Det är inte förvånande att den hebreiska betydelsen av namnet Jesus är Gud räddar. Om denna person och om detta försoningens budskap handlar den kristna tron och den kristna församlingen. Det är den stora berättelsen om hur Gud kommit närmare.

Närmare Gud. Närmare varandra. Närmare våra medmänniskor. Det är gensvaret från Pingstförsamlingen i Eskilstuna 2019 på denna stora berättelse. Är det en vision du vill göra till din egen? Vill du leva detta tillsammans med oss som samlas i kyrkan på Smedjegatan 23 och i många hem runt om i Eskilstuna? Att närma oss Gud, närma oss varandra och närma oss våra medmänniskor som bärare av ett budskap om världens största försoning och nystart för var och en som vill tro. Då skulle 2019 kunna innebära följande:

  1. att vi med ödmjukhet och medveten beslutsamhet närmar oss Gud genom bönen, genom Bibelläsningen och genom att lita på Guds löften och omsorg,
  2. att vi med kärlek och öppenhet närmar oss varandra genom att skapa mötesplatser i kyrkan och i våra hem
  3. att vi med omsorgsfull diakoni och tydligt evangelium (=glädjebudskapet om Jesus) närmar oss våra medmänniskor i Eskilstuna genom att bygga broar och skapa trygga platser för alla.

I februari betyder detta bland annat: Vinterfesten 6-10 februari med förnyelse-möten och gemenskap, förnyelse av LP-verksamheten med större närvara på Eskilstunas gator, fortsatt ombyggnation av Alive ungdomslokaler, Alphakursen     för sökare på tre språk (svenska, engelska och persiska), Kairoskursen om Guds hjärta och vårt uppdrag, språkcafé för nyanlända, ”Kom fyll på” varje onsdag med personliga vittnesbörd och praktisk undervisning, förberedelse för missionsresor till tre kontinenter under 2019, levande gudstjänster med nattvardsfirande och dop, personliga möten i hemmen och mycket mer!

Närmare! 

Carl-Vilhelm Hasselgren