INFOBLAD – sommaren 2023

Sommaren har kommit och jag önskar alla en skön, upplevelserik och vilsam tid! Jag ber för detta men också för fysiskt och andligt regn över vårt land. Båda regnen behövs: det som vattnar torra åkermarker och det som vattnar törstiga själar. För att få goda skördar behöver vår värld ett balanserat klimat och för ett fredfullt och välmående Eskilstuna behövs ett andligt klimat genomsyrat av Guds kärlek. Den som tror på Guds Ord vet att allt kommer från Gud: Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan.” (Apg. 14:17) Jag [Paulus] planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. (1 Kor. 3:6)

Kyrkan håller öppet även när många är på semester, konferenser och läger. För alla som är i stan finns möjligheter att be tillsammans varje onsdag kl. 18.30 och fira gudstjänst varje söndag kl. 11 (med Sommarkul för barnen och kyrkkaffe). Fyra söndagar firas tillsammans med andra församlingar och på två av dessa hålls gudstjänsten i andra kyrkor: i Elimkyrkan den 23/7 och i S:t Eskilskyrkan den 6/8. Flera församlingar erbjuder många ytterligare möjligheter att samlas eller att sprida Guds Ord och kärlek i vår stad. Se artikeln om hur Det finns Hopp-arbetet fortsätter!

Vi är glada att flera nya hem- och smågrupper startade under året och jag ber om speciell välsignelse för de som öppnar sina hem eller på annat sätt skapar mötesplatser för bön och gemenskap, omsorg och tillväxt. Om den första församlingen står det ju t.o.m. att Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apg. 2:46.

Mina tankar avrundas med ett ord som återfinns i biologin och i Bibeln: metamorfos. Inom biologin betecknar det en radikal förändring hos ett djur under utveckling som t.ex. när en fjärilslarv under ett puppstadium blir till en vuxen fjäril. I Bibeln används ordet fyra gånger: i samband med Jesu förvandling (metamorfos) på berget (Mark. 9:2 och Matt. 17:2) och i samband med den troendes förvandling till Kristi likhet (2 Kor. 3:18 och Rom. 12:2). Förvandlingen har alltid med Herrens härlighet att göra. Det blir också temat för några viktiga bön- och fastedagar för församlingen 17-19 augusti. Under höstens onsdag kvällar blir utgångspunkten för undervisningen och bönen ”att känna Gud.” Endast genom Jesus Kristus upplever vi sann och hållbar förvandling och ett hopp som bär.

Glad och välsignad sommar, kära Pingstförsamlingen i Eskilstuna!

Carl-Vilhelm Hasselgren – Föreståndare