”På de utsattas sida. Det gäller oss, det gäller världen”

Inspirerande körhelg med Urban och Carina Ringbäck 7-8 maj i Pingstkyrkan Eskilstuna

Församlingen samarbetar sedan många år med PMU för att genomföra hjälpprojekt i olika länder. Sedan år 2000 har vi kunnat förmedla en kvarts miljard till olika projekt genom PMU. Samarbetet PMU har med Pingstkyrkan Second Hand och den lokala insamlingsorganisationen Eskilstuna Ger är viktigt.

Under året genomför PMU ett antal körhelger i några församlingar i landet och Eskilstuna har fått erbjudandet att stå som värd för en sådan helg den 7-8 maj. Som ledare för dagen kommer Urban och Carina Ringbäck. Urban har just avtackats som föreståndare i Smyrna Göteborg och är en välkänd musikprofil inom pingströrelsen med en stor produktion av egna sånger. Urban och Carina har också ett antal inspelningar bakom sig. Nu har Urban ett antal nyskrivna sånger till körhelgen.

Lördagen den 7 maj bjuder vi in till Kör- och inspirationsdag i Pingstkyrkan Eskilstuna. Anmälda deltagare kommer att kunna få del av det nya sångmaterialet i förväg. Förutom körövning, körglädje och gemenskap kommer dagen också att ge information om och inspiration för insatser för människor i nöd genom PMU:s personal. Vi bjuder in sångare från Sörmland och hela vårt närområde.

Lördagen avslutas med en stor konsert kl. 18.30 i Pingstkyrkan. Urban och Carina medverkar också i söndagens gudstjänst kl. 11.00, eventuellt tillsammans med kören. Helgen kommer att bli en injektion av musik- och sångarglädje men också en viktig inspiration för missionsarbete bland människor i nöd och utsatthet.


SCHEMA:

LÖRDAG 7 MAJ

9.00                 Träffa musiker & soundcheck

10.00               Kördeltagarna kommer – Fika & mingel

10.30-12.00    Info & Presentation av Urban & Carina Ringbäck, PMU & lokal församling

                        Repa låtar

12.00-13.30    Lunch – egen lunch på stan

13.30               Repa låtar

15.15               Fika

15.30               Repa låtar

16.15               Soundcheck – kören & musiker

17.00               Paus & kvällsmacka

18.10               Bönesamling inför konserten

18.30               KONSERT        


SÖNDAG 8 MAJ

9.45                 Samling i kyrkan

10.00               Soundcheck

10.20               Bön inför gudstjänsten

11.00               GUDSTJÄNST


NOTER & LJUDFILER

Med din anmälan kommer du att få ett bekräftelse-mejl med en länk för att ladda ner notmaterial och ljudinspelningar med olika stämmor – OBS! kolla även skräpposten. Bor du i Eskilstuna kan du hämta utskrivet material i samband med en gudstjänst, annars kommer du få en länk tillskickad där du själv kan ladda ned allt du behöver för att förbereda dig hemma innan körhelgen!
Vi önskar att du bekantar dig med sångerna innan kördagen!


ANMÄL DIG HÄR: sista anmälan 5 maj