Vinterinfoblad – december 2021

Advent, jul och nyår är här igen. Många hoppas på tid för besinning och vila men vår livsstil får snabbt världsvida och ohanterliga konsekvenser: Klimatförändringar, smittspridning, tekniska innovationer och förändrade värderingar. När ingen kan ha koll på allt, vad gör man utöver att försöka informera sig och förhålla sig till olika händelser, nyheter och trender? Vi behöver perspektiv på det som händer, den Helige Andes kraft och handling ”i det lilla”.

Perspektiv. Vi dras lätt med i ”det senaste”, vilket dominerar mycket av våra tankar och känslor. Kanske var det därför varken kejsare Augustus, kung Herodes, ståthållaren Qurinius eller människan på gatan märkte när en ny epok inleddes i mänsklighetens historia? Upptagna av tidens trender och rädslor förbisåg man det verkligt stora som skedde: Herrens dag hade anlänt och Guds Son blivit människa! Långt ifrån världsliga maktcenter verkade Gud i och genom enkla män och kvinnor som Sakarias, Elisabet, Maria, Josef, några herdar, Simeon och Hanna. De fick bud av änglar, uppfylldes av den Helige Ande, skrev jublande lovsånger och profeterade. När Simeon såg Jesus, åtta dagar gammal, utbrast han: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Perspektiv som ger frid: Gud har allt i sina händer och Herrens dag kommer på nytt när Jesus återvänder.

Den Helige Ande. Vanliga, enkla människor trodde på löftena och blev uppfyllda med Helige Ande. En efter en fylldes de med glädje och kraft. Elisabet kallade Maria för salig (överlycklig) som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Som Jesus senare sade: Den Helige Ande är vår Hjälpare och kraft.

Handling. Johannes Döparen predikade: Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen… Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt… Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön! Med andra ord, se din medmänniska och den utsatte och dela med dig. Var generös och aldrig girig. Det är sådana tankar och handlingar som sprider besinning och vila, en god jul och hopp till alla.


COVID ANPASSNINGAR

Genom att hålla 1-metersreglen, sprita eller tvätta händerna, respektera behovet av avstånd och visa omsorg om de mer utsatta ibland oss, kan vi fortsätta att mötas till gudstjänster och konserter med fler än 100 deltagare. Vi vädjar till alla som kommer till kyrkan i december och framöver att följa värdarnas anvisningar om var man får sätta sig, dvs. med en meters avstånd mellan varje sällskap (1-8 personer) och att inte uppehålla sig på kyrktorget längre än nödvändigt.

Krisinformation.se informerar om vad som gäller vid allmänna sammankomster med över 100 deltagare inomhus.

• I Pingstkyrkan Eskilstuna väljer vi att inte be om vaccinpasset. Målet är att alla skall kunna komma till våra samlingar i Pingstkyrkan utan att avkrävas identitet eller presumtiv känslig information kring hälsotillstånd och vilka mediciner man tagit eller inte.

• Krav på vaccinationsbevis skulle göra det nästan omöjligt för en relativt stor grupp av bröder och systrar att fira gudstjänst eftersom man måste ha svenskt personnummer eller/och Bank-ID för att lätt kunna få ett vaccinationsbevis, något som t.ex. asylsökande och flyktingar inte har. Deras ansökan om ett vaccinationsbevis är en komplicerad och långvarig process.

• Är du sjuk eller har symptom ber vi dig vänligt att stanna hemma och följa vår gudstjänst via webben tills du är symptomfri igen.

För frågor och funderingar hör av dig till info@pingsteskilstuna.se!

Välkommen till kyrkan!

Som vi vet kan restriktionerna snabbt komma att ändras igen. Därför vill vi hänvisa dig till krisinformation.se för aktuell information liksom våra webbsida eller sociala medier för eventuella förändringar av tider och verksamheter. Informationsbladet du håller i handen kan snabbt vara inaktuellt.

Carl-Vilhelm Hasselgren