april 2020

PÅSKEN 2020 & CORONAKRISEN & FRAMTIDEN

Guds nåd och frid och en glad men annorlunda påsk, kära församling!

Trots Jesus grymma död och lärjungarnas rädsla den där påsken för nästan 2000 år sedan, och trots rådande virustider med social isolering, ovisshet, oro och sjukdom, proklamerar vi Jesus uppståndelse och seger:

Var glad, för Kristus lever!
Ny framtid vill han ge.
Ur vetekornets offer

skall växa livets skörd.
Vi sörjer ej hans minne.

 Han är vår morgondag.
Han är ej bland de döda.

Han är vår framtids Gud.
(Tore Littmarck, 1976)

Som församling ställer vi inte in men om. Jo, mycket av verksamheten har ställts in eller reducerats  och vi följer myndig-heternas rekommendationer, men pastors-teamet, ledningen och många andra volontärer gör sitt yttersta för att fördjupa gemenskapen och förbättra kommunikationen och för att vi alla ska gå stärkta ur den här krisen. Så p.g.a. ovanliga tider hela världen över, kommer denna hälsning från din församling per post, med förhoppningen att vi kan uppmuntra och stärka varandra genom ömsesidig bön, kärlek och praktisk hjälp och genom att hålla Jesus löfte levande i våra tankar, hjärtan och förkunnelse:
Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. (En hälsning till Filadelfiaförsamlingen i Uppenbarelseboken 3:10-11)
Hjälp oss att vara en levande församling och ett vittnesbörd i vår tid genom bön, givande och tjänst!

BE
Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, skrev Paulus till efeserna (kap. 6:18-19). Bön gör en skillnad. Inte bara aposteln Paulus böner, utan också dina och mina! Jag skriver mer om bön och ger några konkreta böneutmaningar på en annan sida i det här utskicket.

GE
Tack för trofast givande! Jag gläds av de första rapporterna från mars månad som tyder på ett ökat givande och ekonomiskt ansvarstagande! Låt oss tillsammans fortsätta att uthålligt och generöst ge vårt tionde och våra ”offer” till församlingens uppdrag både i in- och utland liksom ge hjälp och stöd till utsatta människor runt omkring oss i vardagen!
Du kan ge dina gåvor via bankgiro 132-0530 eller Swish 123 175 8945 eller genom att överlämna din kontantgåva till expeditionen tisdag till fredag. Ring 016-15 59 70 mellan kl. 09-12 eller skriv till ekonomi@pingsteskilstuna.se så kommer vi överens om hur kontanter kan lämnas över tryggt och säkert.


Gå, eller tjäna, där du kan och i Herrens kraft! Du som är frisk och inte tillhör en riskgrupp för Covid-19, hjälp oss att fortsätta stötta samhällets svagaste och mest utsatta genom volontärtjänst på Secondhandbutiken, LP-kaféet, matkasseutdelningen (onsdagar) eller genom att handla och leverera mat o.dyl. åt isolerade församlingsmedlemmar – denna nyinrättade tjänst kallar vi Hjälpande Händer. Kontakta expeditionen genom att ringa eller skriva till info@pingsteskilstuna.se om du vill hjälpa till!

Det här utskickat innehåller alltså inte det vanliga månadshäftet med sitt programblad på mittuppslaget. Istället försöker vi att delge sådan information och uppmuntran som är relevant under nuvarande kris i vårt land. Vi fortsätter tills vidare att live-sända våra gudstjänster från Smedjegatan 23 utan mötesdeltagare fysiskt närvarande. Du kan delta genom att titta på hemsidan, Facebook eller Youtube. Du hittar även mer än 500 av våra predikningar på samma ställen inkl. på Spotify. Gör vad du kan för att reservera tidpunkterna, söndag kl. 11 och onsdag kl. 18.30, framför en dator- eller mobilskärm eller titta på dessa våra sändningar vid senare tillfälle!

Hemsidan www.pingsteskilstuna.se och Facebook är våra främsta online-medel för att pålysa möten, verksamhet och aktuella förändringar. Om du vill delge ett böneämne, få kontakt med oss eller anmäla ditt intresse för ett infomejl, skriv till info@pingsteskilstuna.se eller till vår postadress!

Du är alltid välkommen till gemenskapen i församlingen men om du numera har ditt andliga hem i någon annan kyrka än Pingstkyrkan Eskilstuna, vill vi uppmuntra dig att flytta ditt medlemskap dit. Har du inte varit med på länge och vill förnya ditt engagemang, eller om du har landat i att du inte vill vara med i någon kyrka alls, uppmuntrar vi dig att höra av dig till våra pastorer eller församlingsledning så hjälper vi till med detta.