sommaren 2020 – del 1

Shalom (Guds frid) mitt i sommaren!

Jag blir så glad när jag tänker på församlingen, på kärleken och framåtandan och på de många människor som har kommit till tro. Kanske är du en av dem som har tagit ett livsavgörande beslut under pågående pandemi! Grattis och välkommen till Guds stora familj! Trots restriktioner för samlingar och fysisk kontakt, är vi en levande församling som lever ut Guds nåd till alla människor och deltar i det stora missionsuppdraget (se Matteus 28:18-20)!

Daniel Alm, föreståndare för Pingst i Sverige, skrev i en sommarhälsning efter denna märkliga vårtermin: ”I början på året lanserade vi två satsningar som rörelse: Mer Jesus till folket och Mer bön för folket. Bönesatsningen i mars kändes förutplanerad av någon mer än oss själva och trots svårig-heten att bedriva verksamheter, tror jag ändå vi har kunnat ge mer Jesus till folket genom digitala plattformar. Tacksamheten hos mig är mycket stor för allt ert kämpande den här våren. Det digitala och det diakonala har kännetecknat livet i pingstförsamlingarna.”

Vi har verkligen nått fler, digitalt och diakonalt, samtidigt som många människor, både i församlingen och staden, har det riktigt tungt p.g.a. isolering, sjukdom eller oro för hälsa och ekonomi. Det är inte lätt att hålla modet uppe på egen hand eller när medlen är knappa och framtiden syns oviss. Därför blir utmaningarna, både att söka Herrens närhet, och att visa praktisk omsorg om varandra, ännu större än annars. Vi är skapade för gemenskap, men får sedan i mars bara träffas under bestämda förutsättningar eller inte alls. Det lär fortsätta så och jag vill uppmuntra till omsorg om varandra, både för kroppens och själens hälsa!

Här har den Jesustroende ändå stora fördelar! Tack vare Jesus död på korset har en relationens väg med Gud öppnats mitt i vardagen. Och Bibeln ger både vägledning för nuet och löften om framtiden. Vilka råd och löften lever i ditt inre i en tid som denna? Dela gärna med dig av dessa till andra för att uppmuntra och bygga upp! Om du inte kommer på något löfte, då är det dags att slå upp Bibeln, fördjupa dig i världens bästa bok och låta Guds Ord prägla din vardag! Ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick, bevara dem i ditt hjärtas djup, för de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp (Ordspråksboken 4:20-22). För den som tar vara på det, är Bibelns ord helbrägdagörande för kropp och själ.

Om Herren vill och vi får leva (Jakob 4:15), vill vi

  1. skapa trygga former för att fler ska kunna mötas i och med höstterminen och
  2. satsa på att genomsyra Eskilstuna med allt som kampanjen Det finns Hopp står för.

Det bygger förstås på att vi alla följer restriktionerna, månar om varandras hälsa och går in och tar personligt ansvar, som förebedjare, värdar, hemgruppsledare, med-arbetare i barnverksamheten, ”blomsterbud” till ensamma, m.m.

När Herren i ”coronaåret 2020” ställer frågan; Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare, vem är då beredd att svara som profeten Jesaja en gång, Här är jag, sänd mig!?

Carl-Vilhelm Hasselgren

(Föreståndare Pingstkyrkan Eskilstuna)