December 2019 & Januari 2020

Några tankar om vad advent, jul och nyår har att göra med att inte ge upp utan istället tanka ny kraft ur GUDS NÄRHET och LÖFTEN.

Drygt 500 år innan Jesus födelse skrev prästen och profeten Sakarja ned följande löfte om Messias: Gläd dig stort…, jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig, …och han ska tala frid till hednafolken. (Sak. 9:9-10)

Gud kan ibland uppfattas som så stor och så upptagen, att Han därför skulle vara onåbar, ointresserad och ointressant. Lite grann som vi människor ibland uppfattar varandra på avstånd. Men just ADVENT ger mod att tänka och handla annorlunda! Ordet advent betyder ankomst och handlar om att kungen, Jesus, kom för att överbrygga avståndet mellan Gud och oss. Guds Son tog bort urspungshindret för all närhet, nämligen synden. De årtusengamla löftena om gudskontakt och frid gick i uppfyllelse genom Jesus ankomst, död och uppståndelse. Och löftena gäller inte enbart det judiska folket utan alla folk och människor.

Under 2018 och 2019 har först ordet TILLSAMMANS och sedan orden närmare Gud, varandra och våra medmänniskor om och om dykt upp i ord och skrift. Det handlar inte om mer och fler aktiviteter (vilket bara blir betungande och vilseledande) utan om omvändelse till Gud, till varandra i församlingen och till medmänniskorna i vår stad och omgivning.

Faktum är att Gud kom till oss, inte tvärtom. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn (Joh. 1:11-12). Att närma sig Gud och människor handlar inte om att gå någonstans utan att öppna hjärtats dörr. Jesus sa: Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig (Upp. 3:20). That’s it!

Glad advent, god jul, gott nytt år och inspirerande läsning av månadsbladet, om att dela julen med andra, Det finns HOPP, sportlovsläger, Kairoskursen, en missionsresa och en presentation av en av våra fantastiska församlingsledare!    Carl-Vilhelm Hasselgren