februari 2020

DET FINNS HOPP

Människan kan över-leva 30 dagar utan mat, 3 dagar utan vatten och 3 minuter utan luft men inte 3 sekunder utan hopp.

Vi behöver HOPP och vi behöver ofta höra det sägas, betonas och gestaltas. Jag tror att alla människor tilltalas av historier om till synes hopplösa situationer som slutar bra, just för att sådana berättelser ger oss hopp för vårt eget sammanhang.

Både känslan av HOPP och den av hopplöshet har en stark förmåga att snabbt spridas och påverka andra och allt runtomkring. Den senare kan ibland exemplifieras av frågor som följande: Klarar samhället av integrationen? Blir alla bara ensammare? Finns församlingen kvar om 20-30 år? Är det omöjligt att bryta spiralen av en nedåtgående trend?

Frågorna är seriösa, behöver få ställas och även tas på allvar. Men för att få kraft att konstruktivt ta itu med dem, behöver vi välja åt vilket håll vi tittar. När människan enbart ser till sig själv för lösningar, blir resultaten begränsade av ”mänskliga” resurser och med tiden sprider sig hopplösheten. Den som kräver och förväntar sig, att alla situationer kan förbättras med mänskligt förnuft och styrka, den egna eller andras (t.ex. samhällets eller gruppens), blir besviken.

Bibeln ropar hoppfullt till oss, att istället vända oss till Gud, vår Skapare, och Jesus Kristus, vår Räddare. När människan ser till Gud blir resultaten istället ”gudomliga”, eftersom hans resurser, hans nåd och hans kärlek är obegränsade. Utåt sett kan sådana lyckosamma berättelser ibland ge skenet av att vara resultatet av lyckliga omständigheter och egna ansträngningar, men den som en gång har varit nere i hopplösheten, och där ropat till Gud som sista utväg och fått hjälp, vet med hela sin varelse att Gud finns och både älskar och hjälper oss.

Så låt oss aldrig sluta att hoppas och att sprida hopp! Psalmisten säger så här till sig själv och till oss: Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Ps 42:6

Detta, som var sant för Psalmisten, är också sant för dig som tror och det är sant för andra runt omkring dig. Det finns HOPP och HOPPET har ett namn: Jesus! Därför kunde aposteln Paulus öppna sitt brev till Timoteus med följande hälsning: Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp (1 Tim. 1:1).

Tillsammans med alla Jesus efterföljare i denna värld har vi goda grunder och ett gudomligt uppdrag att ge hopp.

PS. DET FINNS HOPP kommer att ge namn till flera utåtriktade satsningar 2020 och även till den ekumeniska kampanjen på Stiga Sports Arena den 22-24 januari 2021.

Carl-Vilhelm Hasselgren