oktober 2018

I skrivande stund är det blåsigt och svalt i Eskilstuna och en del dras med förkylningar. Det är väl bara att konstatera att hösten har kommit… men absolut inte enbart med mörker, kyla och ohälsa, för i slutet av oktober ber och hoppas vi på en Höstglöd, som ska andas in ljus, värme och hälsa i våra hjärtan, våra församlingar och vår stad. Höstglöd är namnet på den konferens som Elimkyrkan tog initiativ till för ett år sedan, där flera andra församlingar är med och som vi nu hakar på helt och hållet. Med ”vi” hoppas jag förstås på hela församlingen tillsammans med alla ålders- och språkgrupper. Därför kommer vi inte ha något eget ungdomsmöte på Alive eller egen förmiddagsgudstjänst/söndagsskola helgen den 26-28 oktober utan vi vill uppmuntra alla att ta sig till Nygatan 25, där man hittar Elimkyrkan. Vi gör detta för att vi tror att Pingstkyrkan är delaktig i ett större uppdrag utanför de egna väggarna och är del av en större gemenskap som kallas Guds rike.

Jesus sa: Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig (Joh. 17:21). Där har vi det igen: det stora uppdraget att göra Jesus känd och älskad i vår stad och vikten av att vara tillsammans i enhet. Låt oss förbereda Höstglöd både med glödande böner och planering, som möjliggör mötet med troende från många kyrkor! Du hittar mer info om konferensen i detta programblad och i våra gudstjänster i oktober.

Redan den 2 oktober startar Alphakursen hos oss (och två veckor senare i Pingstkyrkan i Ärla). Organisationen Alpha Sverige skriver så här: Alla har frågor. Vi tycker att alla ska ha möjligheten att utforska den kristna tron, ställa frågor och dela sina egna perspektiv. Var i Sverige de än bor. Nu finns chansen i Eskilstuna, dvs. för alla som du och jag bjuder in. Vill du vara med och ge vänner och grannar en chans att dryfta sina frågor om livet? Bjud in! Mer info finns i månadsbladet och flyers finns på kyrktorget.

Till sist vill jag uppmuntra alla att be för församlingen, för staden och för landet (som behöver en bra och stabil regering!). Gör gärna onsdagar till en speciell bönedag för detta! För den som kan, erbjuder vi samlingar till bön tillsammans kl. 12.00 och 18.30 varje onsdag men även torsdagar och fredagar kl. 18.30. 

Carl-Vilhelm Hasselgren