september 2018

Höstterminen har startat. Många åter-vänder till vad de känner till medan andra påbörjar någonting nytt. Bakom oss ligger den varmaste sommaren i mannaminne. Skogsbränderna har överskuggat mycket annat och kanske kommer vi minnas dem så länge vi lever. Framför oss ligger en höst med bl.a. val till riksdag, landsting och kommun. Det blåser kalla, hårda vindar och ovissheten om valutgången och mångas framtid är stor. Den bedjande, älskande och vittnande församlingen behövs i vår stad och vår värld. Både för enskilda individers skull och för samhällets. Mot-satsen behövs knappast, eftersom det bara vore död religion. Och död religion hjälper ingen men binder många. Bön, kärlek och vittnesbörd däremot befriar, sprider hopp och föder liv. Vilken typ av församling vill du stå för?

Vid sidan om gudstjänsterna behöver vår församling de små gemenskaperna.

Enligt Apg. 2:46 möttes man i den första församlingen både i templet och i hemmen, dvs. både i stora och små grupper. Några grundförutsättningar för det senare är villiga hjärtan, initiativ att samla andra och öppna hem. Här behövs de som går före. Hör av dig om du är en av dem!

Små grupper och gemenskaper finns dock även i kyrkans lokaler och i detta månadsblad vill vi bl.a. göra er uppmärksamma på Alphakursen och Celebrate Recovery. När du vänder blad hittar du mer info. Välkommen att prova på Alpha tisdagen 2 oktober och Celebrate Recovery vilken måndag som helst. Alphakursen riktar sig till den som ännu inte ”hävdar en tro” men gärna vill stöta och blöta frågor om Jesus och den kristna tron. Dit kan du bjuda in vem som helst i din omgivning som vill veta mer. Och Celebrate Recovery är platsen varje måndag för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden. Finns det någon som inte gör det? Eller som skulle må dåligt av lite mer frihet, helhet och glädje? Ta gärna reda på mer här i månadsbladet eller genom att kontakta oss!

Och till sist något om de stora mötena som torde bli riktiga fester. Fredagen 7 septembervälkomnar ungdomarna Malin och Gabriel Hagenfors på Alive. Hela församlingen får chansen att göra detsamma söndagen 9 september, då vi även avskiljer Malin till pastor med ansvar för ungdomar. Och bara en vecka senare har vi Världens Festgudstjänst, då vi hoppas att församlingen ska sprudla av färger, flaggor, nationaldräkter, sånger och maträtter från Eskilstuna och jordens alla hörn.

Carl-Vilhelm Hasselgren