SOMMAREN 2021

…om att ”läsa” lovsånger – en lovsångsutmaning att tillbringa ”sommaren i Psaltaren.”

Ps. 22:4 säger att Gud ”tronar på våra lovsånger.” Versen innan speglar kung Davids frustration över att ropa till Gud utan att få svar. Men i de efterföljande verserna påminner han sig om hur Gud har besvarat bön i det förgångna. Steget från förtvivlan över en ”tyst himmel” till tacksamhet över en bönhörande Gud går via lovsång:

Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte, och om natten men får ingen ro. Ändå är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, de förtröstade på dig och behövde inte skämmas

(Ps 22: 3-6).

Har Gud hört böner under pandemin? Svaren påverkas och perspektiven förändras när vi ”ser på Jesus” (Heb. 12:2) och beslutar oss för att ”ändå” lovsjunga vår Herre. Psalm efter psalm bekräftar hur ”allt” förändras, när vi söker Guds närhet genom lovprisning.

Ett exempel från Ps. 73:16-17, Jag funderade och försökte förstå det, men det var för svårt för mig, tills jag kom in i Guds helgedom… Psalmisterna (David, Koras söner, Asaf, Salomo, Herman, Etan, Mose och Esra) var djupt ärliga med sina tvivel, frågor, frustration och t o m hämndkänslor, men ”pratade ut” med Gud och prisade honom ”ändå”. I Guds närhet växte deras tillit och tro:

Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Väldig är hans nåd över oss, och Herrens sanning består för evigt. Halleluja! (Ps. 117)

Som pastorsteam känner vi (Annika, Ruth, Malin och jag) att nu är det dags för lovsång ”ändå”. Därför tänker vi läsa och predika oss igenom sommaren med Psaltaren och vill uppmuntra alla som vill att följa med! Här hittar du uppmuntran, tips och en läsplan för ca 3 månader och ca 5 min/dag. https://pingsteskilstunaweb.se/sommaren-i-psaltaren/ I varje gudstjänst kommer du dessutom att få höra minst en medlem som berättar om en favoritpsalm. Om du vill vara en av dessa, spela in en kort film och skicka den till oss!

Det var just Psaltaren 22 som Jesus följde, när han på korset gick från att i ångest utropa; Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? (v. 2) till att förlåta sina tortyrmästare och med ett sista andetag i triumf ropa ut; Det är fullbordat!

Vill du som Jesus leva i seger över synd och död, lev då i lovsång! Varför inte satsa på ”sommaren i Psaltaren”?

PS. Det hebreiska namnet på Psaltaren är Tehillim, vilket betyder lovsånger.

Carl-Vilhelm Hasselgren