Vinter 2020/21

Minns du varje jul?

Det gör inte jag. Men julen 2020 kommer vi troligen att minnas länge. Fast kanske inte av den anledning som vi förväntar oss. Just detta är ju en av de saker vi fått inpräglat i oss det gångna året: Det blir inte som vi tror. Vem hade för ett år sedan kunnat ana…?

Alla har vi gått miste om någonting och en del av oss om mycket. För en del handlar det mest om förvåning och frustration, medan andra har upplevt djup smärta. Mina tankar går till 1 Kor. 12:26: Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Verserna innan betonar vikten av omsorg om varandra för att det inte ska bli splittring i kroppen pga. våra olikheter, olika styrkor och olika funktioner (v.25). Ytterligare en vers tidigare slår Paulus fast att Gud har satt samman kroppen, inte vi, och gett var och en av oss sin plats i gemenskapen och i tjänsten för Gud (v.24).

För ett par år sedan började vi lyfta fram mottot Närmare Gud, varandra och våra medmänniskor. Vad det gäller fysisk närhet kan vi konstatera att år 2020 gick det åt motsatt håll. Vem hade kunnat ana? Men det betyder inte att vi behöver distansera oss själsligt och andligt, varken från varandra i församlingen, från människor i vårt samhälle inklusive främlingen eller från Gud. Vi behöver bara hitta nya sätt och med större beslutsamhet satsa på de djupare och eviga värdena. Prövningarnas tider kan också vara tillväxtens tider.

Utan att nedvärdera saker, som vi förknippar med en ”god jul”, som fysisk närhet till familj och vänner eller kära traditioner, kan vi bestämma oss för att låta julen handla om dess verkliga innebörd. Dvs att 1) det var Gud som kom oss närmare när Jesus föddes, att 2) Han har inkluderat och placerat alla som tar emot Jesus i en ny familj, församlingen, och att 3) den som tror faktiskt kan hitta nya vägar att sprida kärlek, ljus och hopp bland medmänniskor, kända eller ännu okända. Som ängeln sade till jungfrun Maria: Ingenting är omöjligt för Gud. Ur den aspekten kan julen 2020 föra oss närmare Gud och människor mer än någonsin. God jul och gott nytt år!

Carl-Vilhelm Hasselgren

Föreståndare