Sedan slutet av 90-talet har vi samarbetat med en av myndigheterna godkänd social utvecklingsorganisation, som heter ESPOIR=HOPP. Ledare för organisationen är två nationella personer som heter Fatma och Oum. Genom ESPOIR genomförs olika projekt, såsom fattigdomsbekämpning, förebyggande hälsovård, sjukvård, mikrokrediter för kvinnokooperativ och alfabetisering. Hälsoundervisning sker också via radio och TV. Man har också genomfört flera humanitära insatser vid hungersnöd. Verksamheten började runt huvudstaden Nouakchott, men finns nu ute i stora delar av landet. Organisationen är mycket uppskattad av landets myndigheter.

Kvinnokooperativ säljer sina varor
Kvinnokooperativ säljer sina varor
Kvinnokooperativ som odlar grönsaker
Kvinnokooperativ som odlar grönsaker
ESPOIRs huvudkontor får Sverigebesök
ESPOIRs huvudkontor får Sverigebesök
Broschyrer med information om hälsovård
Broschyrer med information om hälsovård
Tyger med tryckt hälsoinformation
Tyger med tryckt hälsoinformation
Bysamtal om utvecklingsbehov
Bysamtal om utvecklingsbehov
Bysamtal
Bysamtal
Att ligga till bords kan ibland vara besvärligt
Att ligga till bords kan ibland vara besvärligt
Fatma och svenska gäster träffar en minister
Fatma och svenska gäster träffar en minister