Togo är ett land med 37 etniska grupper och en befolkning på 6,5 miljoner invånare, varav ca 20% är muslimer. Vårt samarbete med pingstsamfundet i Togo började i slutet av 1990-talet. Församlingsarbetet pågår målmedvetet, och rörelsen har nu ca 200 000 medlemmar och driver två bibelskolor.  Pingströrelsen EADT (Eglise Assemblée de Dieu du Togo) startade i landet år 1936.

Rörelsen arbetar socialt med skolverksamhet och har 30 grundskolor med 5 500 elever. Den enda dövskola som finns i landet drivs av samfundet. Vi stöttar flera olika utvecklingsprojekt, exempelvis mikrokrediter till fattiga familjer, alfabetisering, skolverksamhet samt kompetensutveckling av den egna organisationen.