Att växa i sitt tro på alla livets områden

Vi tycker att det är viktigt att lära sig och utvecklas i alla delar av livet, och vi är övertygade om att Bibeln kan hjälpa oss med det. Därför erbjuder vi regelbundet tillfällen där du kan lära dig om en rad ämnen från tro till relationer.

Vi strukturerar kurserna så att de ska möta behoven hos olika människor i olika skeden i livet. Oavsett om du är en person som inte tror eller en överlåten kristen, vill vi kunna möta dig där du är och visa på bibliska principer som hjälper dig att växa. Något som alla kurser har gemensamt är att vi använder Bibeln, som vi tror är aktuell och allmängiltig och möjlig att tillämpa på våra liv i dag.

Hela Skriften är inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill. 
2 Timotheosbrevet 3:16 (Levande Bibeln)

följande kurser & program startar löpande:

Alphakurs:
Alphakursen är för alla som är intresserade av att upptäcka vad kristendomen handlar om. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet. Alphakursen är för alla som vill delta och är särskilt anpassad för personer som inte är vana kyrkobesökare.
Deltagarna kommer på Alphakursen av många olika skäl, en del vill undersöka om Gud finns och vissa har frågor de vill diskutera. Många deltagare har aldrig varit i kyrkan och andra kan ha gått i kyrkan, men känner att de aldrig haft en personlig förståelse av den kristna tron. 
läs mer här….


Celebrate Recovery:
Celebrate Recovery är ett kristuscentrerat 12-stegsprogram som riktar sig till en bred grupp av människor med ”sår, ovanor och beroenden” (”Hurts, Hang-ups & Habits”).Här hittar vi tillsammans vägen från kraftlöshet till frihet med hjälp av Bibeln och de 12 stegen. Deltagarna möts varje vecka måndag kväll till öppet möte (stormöte) med undervisning/vittnesbörd följt av smågrupper. Alla är välkommen, ingen anmälan behövs.
läs mer här…


Dopundervisning:
Om du vill ta nästa steg i ditt liv med Gud ,så uppmuntrar vi dig att låta dig döpas. Flera gånger om året har vi en dopundervisningskurs på fyra tillfällen, där vi svarar på frågor kring dopet, lärjungaskapet, församlingen och mycket annat du vill veta. När kursen är avslutad, kan du besluta dig för att låta döpa dig, och också att bli medlem i församlingen efter dopet.
läs mer här…


Ny i församlingen:
Om du redan är döpt, men är ny i stan eller i församlingen, och vill att Pingstkyrkan i Eskilstuna ska vara ditt nya andliga hem, så vill vi gärna bjuda in dig till en träff , ”Ny i församlingen”. Där får du en översikt av historien, struktur och kärnvärden i Pingstkyrkan Eskilstuna. Du får även lära känna pastorer och  ledande medarbetare inom olika verksamheter. Vi försöker att ha en ”Ny i församlingen” -träff minst en gång i kvartalet.
läs mer här…


Kairoskursen:
Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. KAIROS betonar vikten av att nå folkgrupper som som ännu inte har nationella inhemska församlingar. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet. KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.
läs mer här….


Här kan du skicka en intresseanmälan till kurser – speciell om du hitta ingen aktiv anmälningslänk