Mirjam Crawford, som arbetat som vår missionär i Bogotà sedan början av 70-talet, fortsätter som ledande pastor i Filadelfia Chapinero i centrala Bogotà, en stad med ca 8 miljoner invånare. Centralkyrkan, som har ca 700 medlemmar, är moderförsamling för 59 församlingar i Bogotà, som tillsammans har över 10 000 medlemmar. Man har också grundat ca 250 församlingar på andra orter i Colombia. Mirjam är också rektor för bibelskolan med 200 elever. Församlingen bedriver även missionsverksamhet i andra länder.

Församlingen har ett stort socialt arbete. Man driver en skola som heter Colombo-Sueco. Den har 1580 elever, som främst kommer från fattiga områden i de norra delarna av staden. Här finns både förskola, grundskola och gymnasium. Det finns även en dövskola med 150 elever. Församlingen arbetar också med rehabilitering av manliga drogmissbrukare. Man hjälper också internflyktingar, som flyttat in till Bogotàs förorter, så att de får legala dokument som medborgare i landet. Se mer på församlingen Chapineros hemsida.

Gudstjänst i Filadelfia Chapinero
Gudstjänst i Filadelfia Chapinero
Mirjam leder lovsång och tillbedjan
Mirjam leder lovsång och tillbedjan
Nattvardsfirande i Filadelfia Chapinero
Nattvardsfirande i Filadelfia Chapinero
Pastorskonferens i Bogotà
Pastorskonferens i Bogotà