BRO MELLAN KYRKA OCH SKOLA

Skolkyrkan i Eskilstuna är en förening som vill utgöra en bro mellan kyrka och skola. Nio kyrkor i Eskilstuna är medlemmar i föreningen som leds av en styrelse med representanter från de olika kyrkorna. Skolkyrkan har flera anställda vars funktion är att på olika sätt utgöra en resurs åt skolor. Dessutom finns en rad resurspersoner som inom sina specialområden kan vara skolan till hjälp i livsfrågor, kriser, samtal om värderingar, droger, livsval.

Skolkyrkans arbete bygger alltså på samarbete mellan skolor (lärare, kuratorer, kristna skolgrupper, enskilda elever m.fl.) och skolkyrkan med dess anställda.

Besök oss på:

Facebook: Skolkyrkan Eskilstuna

Webbsidan: http://www.skolkyrkan.net/ 

ELEVCOACH och SKOLPASTOR

Alberth Andersson, Pingstkyrkan Eskilstuna, fungerar som elevcoach och ingår i arbetslag på högstadiet och besöker Stålforsskolan. 

Bengt-Göran (BG) Backman, Elimkyrkan i Eskilstuna, finns som skolpastor på gymnasieskolor och KomVux och erbjuder föreläsning, lektionsmedverkan, studiebesök i någon kyrka, temadag, liksom samtal och stöd till kristna skolgrupper m.m. Ämnen som efterfrågas och tas upp ofta finns på Skolkyrkans lista här nedanför. 

BIBELÄVENTYRET

Annika Nilsson, Pingstkyrkan i Eskilstuna, erbjuder i samarbete med pedagoger från Eskilstuna församling, ”Bibeläventyret” till Eskilstunas 4:e och 5:e klasser.


För mer information eller kontakt med ansvariga,
annika.nilsson@pingsteskilstuna.se