Vår församling har kontakt med landet sedan mitten på 40-talet. Pingströrelsen i Rwanda, ADEPR ( Association Des Eglises de Pentecôte du Rwanda), grundades av svenska pingstmissionärer 1940. Flera av vår församlings medlemmar har varit missionärer i landet under kortare eller längre tid. Antalet missionärer har minskat successivt, då de nationella fått utbildning och kunnat ta över ansvaret, en naturlig utveckling som vi gläds över.

Församlingstillväxten är fortfarande stor. De 291 församlingarna har nu tillsammans ca 2 miljoner medlemmar i ett land med 13 miljoner invånare. ADEPR bedriver ett omfattande arbete bland barn och unga runt om i Rwanda. Man har också två  bibelskolor och 110 grundskolor.  Det går ungefär lika många pojkar som flickor i dessa grundskolor. 

Samfundet driver också ett sjukhus liksom flera hälsovårdscentraler.  Se mer på ADEPRs hemsida.