FLYKTING OCH INTEGRATIONSARBETE

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig” Matteus 25: 35-36

 

språkcafé

 

Vår församling har sedan länge arbetat aktivt för att bygga upp en stark gemenskap mellan olika kulturella grupper som en del av vårt församlingsintegrationsarbete. Mångfalden och den multikulturella gemenskapen bli allt mer starkare och mer levande när vi tillsammans kommer inför Gud och bekänner Hans Härlighet!

 

 

Sedan några månader tillbaka sträcker sig vårt engagemang ut till att hjälpa, stödja och integrera flyktingar och nyanlända i det svenska samhället genom vårt språkcafe (öppet året rund) med öppenkyrkan, praktikplats på Second Hand och genom olika kurser såsom Al Massira, Focus Business School, tolkning på Gudstjänst, mm.

OBS – Bibelstudium på persiska på måndagar, pingis på onsdagar och Al Massira på arabiska på fredagar har vinteruppehåll från 20 december – 7 januari!

 

 

tolkar-sokesVill du vara med och hjälpa oss i vårt språkcafe, följa med oss eller vara ett stöd i de aktiviteter vi gör så är du välkommen. Vi uppskattar olika form av stöd både i bön och i det praktiska.

Francois abbelan

Tack för din hjälp och ditt engagemang!

Francois Abellan
Mob: ‪0708-495760
E-post: ‪francois.abellan@pingsteskilstuna.se

Samordnare Flykting-och integrationsarbete