FLYKTING OCH INTEGRATIONSARBETE

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig” Matteus 25: 35-36

Vår församling har sedan länge arbetat aktivt för att bygga upp en stark gemenskap mellan olika kulturella grupper som en del av vårt församlingsintegrationsarbete. Mångfalden och den multikulturella gemenskapen bli allt mer starkare och mer levande när vi tillsammans kommer inför Gud och bekänner Hans Härlighet!

Sedan några månader tillbaka sträcker sig vårt engagemang ut till att hjälpa, stödja och integrera flyktingar och nyanlända i det svenska samhället genom vårt språkcafe, öppen kyrka- hoppförmedling, praktikplats på Second Hand och genom olika kurser såsom Al Massira, Focus Business School, tolkning på Gudstjänst, mm.

Vill du vara med och hjälpa oss i vårt språkcafé, följa med oss eller vara ett stöd i de aktiviteter vi gör så är du välkommen. Vi uppskattar olika form av stöd både i bön och i det praktiska.

Tack för din hjälp och ditt engagemang!


FAMILJEKOMPIS ESKILSTUNA

Nu söker vi fler familjer och individer från olika kulturer som vill lära känna varandra. Projektet Familjekompis ger etablerade och nya svenskar möjligheten att mötas och umgås över kulturgränser.

Efter en första träff över ett mål mat tillsammans med oss, väljer ni själva hur, var och när ni vill träffas.

Läs mer och anmäl ditt intresse!
www.familjekompis.nu

Projektet Familjekompis drivs av studieförbundet Bilda i samarbete med Eskilstuna kommun och Fristadskyrkan

Patrick Ölund
Mob: ‪073-811 78 50
Epost: ‪patrick.olund@pingsteskilstuna.se
Samordnare Flykting-och integrationsarbete