page4_picture0_1341837632-1

  • att hela Bibeln är Guds ofelbara ord.
  • på en god Gud som är evig och skapare av hela universum. Gud uppenbarar sig i tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande.
  • på Jesus, Guds son, som genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse visar vem Gud är.
  • på Den Helige Ande, hjälparen från Gud. Andens dop är en särskild erfarenhet, som ger kraft att leva ett kristet liv.
  • att människan skapades god men syndade av fri vilja, och valde därmed bort gemenskapen med Gud.
  • att varje människa kan få en återupprättad, personlig relation med Gud genom frälsning i Jesus Kristus.
  • att dop i vatten innebär en ”begravning” av det gamla livet, och en återuppståndelse till ett nytt liv i Jesus Kristus. Dopet sker genom nedsänkning i vatten, efter bekännelse av tro på Jesus Kristus. Genom dopet blir man medlem i församlingen.
  • att Jesus Kristus snart skall komma tillbaka för att hämta alla, som har en personlig tro på honom. Då ska han återupprätta nya himlar och en ny jord, där ondskan för evigt är utplånad.