VÄLKOMMEN TILL ALIVE

 

I Eskilstuna pingstförsamling får ungdomarna möjlighet att lära känna varandra, ha kul, men framför allt bli utrustade för livet. Vi vill skapa en miljö som är öppen för alla ungdomar i Eskilstuna! Därför har vi både samlingar som är mer inriktade på det kristna livet och lärjungaskapet, men också samlingar som är direkt utåtriktade.

Alive Fredag

Varje fredag kl 18.00 har vi ungdomsmöte för dig som går i 7:an och uppåt. Där snackar vi om livets olika frågor och vad livet som kristen handlar om. Vi vill vara en samlingspunkt för alla ungdomar även om man inte är van att gå i en kyrka. För oss är det viktigt att man har roligt och får möjlighet att lära känna nya människor. Därför gör vi också aktiviteter tillsammans.

Jämna veckor kl 18-20 går vi till en gymnastiksal för att spela innebandy, fotboll eller basket tillsammans. Ett par gånger per termin brukar vi också göra andra aktiviteter såsom bilkurragömma, bowling, grillkväll, pulkaåkning och liknande.

 

Tonårsbibelskola /TBS

Tonårsbibelskolan är till för dig som går i 8:an, och som vill veta mer om den kristna tron. Tonårsbibelskolan är ett samarbete mellan flera frikyrkor i stan. Man kan säga att det är vår motsvarighet till svenska kyrkans konfirmation. Vi träffas på torsdagseftermiddagar mellan kl 16.30 och 18.00 nere på Alive.

 


Har du frågor kring ungdomsarbetet?

Kontakta då Malin Hagenfors
Kontor: 016 15 59 76
E-post: malin.hagenfors@pingsteskilstuna.se

Du kan även gå in på ungdomarnas egen hemsida  WWW.ALIVE.NU där du kan få mer information eller följa oss på Instagram @aliveeskilstuna