Pastor Daba Wandjong arbetar sedan fyra år tillbaka, tillsammans med sin familj, med pionjärmission bland muslimer i staden Mamou. Man har köpt ett hus, som fungerar som både samlingslokal och pastorsbostad. Församlingen har också startat två utposter i Telimele och Beyla. Den nystartade församlingen upplever framgång och pastor Daba berättar om regelbundna dopförrättningar.