IMG_4838ok

Vi är en öppen kyrka! Det innebär att alla våra gudstjänster är öppna för vem som helst. Du behöver varken vara medlem i vår kyrka eller ens ha en personlig tro på Gud, för att vara en del av vår gemenskap. (Om du är nyfiken så kan du läsa mer om vår tro under fliken ”vi tror”).

När du kommer på gudstjänst i Pingstkyrkan i Eskilstuna, hittar du en grupp människor, som har åtagit sig att göra kyrkan spännande, livsförändrande, och levande. Det finns någonting för hela familjen i gudstjänsten, sång och musik, undervisning från Bibeln, möjlighet att ta ett beslut att följa Jesus Kristus och möjlighet att få personlig förbön. Barnen är med i början av gudstjänsten. Sen samlas de  i Barnkyrkan, där det finns olika aktiviteter för barn från 3-11 år. Värdar finns för att se till att du känner dig bekväm och får dina frågor besvarade. Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe för alla.

För att formellt vara medlem i församlingen, behöver du ha en personlig tro på Jesus Kristus. Du bekänner din tro genom att låta döpa dig genom nedsänkning i vatten. Vi praktiserar ”troendedop”. Vi ser genom bibelns berättelser, att dop sker efter att man själv har bestämt sig för att tro. (Om du är nyfiken kan du läsa mer om dop & medlemskap under fliken ”Jag vill bli en del”).