world heartMission – Vi vill vara en kyrka, som bidrar till att evangelium når till jordens yttersta gräns, genom predikan och socialt arbete.

Jesus säger: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”Matt.28:19-20

Jesus säger också: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta, som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Matt 25:35-36, 40.

Vi vill medverka till en värld, där människor behandlas med respekt och får möjlighet att leva ett värdigt liv. Detta gör vi genom  predikan iord och handling.

För att göra detta, samarbetar vi med andra församlingar, med PMU InterLife och Läkarmissionen.

Församlingen är ordförandeförsamling för svensk pingstmission i följande länder: Colombia, Rwanda, Uganda, Sao Tomé, Togo och Benin……. Vi är vänortsförsamling till Pingstförsamlingen Bethany i Lviv i Ukraina. Församlingen är representerad i flera av regionråden för Pingst Internationellt.

Från och med sommaren 2018 ingår Missionsnytt i vårt månadsblad.

Missionsnytt: Här kan du läsa mer om vår mission…