Onsdagkvällarnas bönesamling är något längre
(1 ½ tim.) för att ge tid även för lovsång och biblisk undervisning om bön.
Vi gläds även över att få lyssna till vad Gud gör för dig. Så kom gärna och berätta,
eller bli inspirerad när du lyssnar till andras vittnesbörd.

Vårt tema i moment är: Det finns HOPP