Bönesamlingar
Fredagsbönen pausar tills vidare
Bönen är församlingens ryggrad. Vi önskar att att Guds vilja ska ske, och därför är bönesamlingarna våra viktigaste möten. Varje fredag kl. 18.30, finns en enkel samling till en timmes bön. Fokus ligger på att be för församlingen och för vår stad. Vi ber också för de enskilda böneämnen, som kommit in via mail och telefon. Det finns också möjlighet att fylla i böneämnen på ”lappar”, som finns på Kyrktorget, Vårt mål är att be konkret och uthålligt, men även att hjälpa varandra att komma vidare i vårt personliga böneliv.

Internationell bön 1:a torsdagen i månaden  kl. 18.30

Kom, fyll på mitt i veckan! 
Onsdagskvällarnas bönesamling är något längre (1 ½ tim), för att även ge tid  för lovsång och biblisk undervisning om bön. Vi gläds även över att få lyssna till vad Gud gör för dig. Så kom gärna och berätta, eller bli inspirerad när du lyssnar till andras vittnesbörd.

Varmt välkommen till någon av våra bönesamlingar eller meddela oss ditt böneämne! Vi lovar att be för det under en månads tid. info@pingsteskilstuna.se