Bönesamlingar – VARDAGSBÖN

Bönen är församlingens ryggrad. Vi önskar att att Guds vilja ska ske, och därför är bönesamlingarna våra viktigaste möten. Varje vardag kan du ansluta dig till bön på olika språk. Fokus ligger på att be för församlingen och för vår stad. Vi ber också för de enskilda böneämnen, som kommit in via mail, sms och telefon. Det finns också möjlighet att fylla i böneämnen på ”lappar”, som finns på Kyrktorget, Vårt mål är att be konkret och uthålligt, men även att hjälpa varandra att komma vidare i vårt personliga böneliv.

Svenska bönesamlingarna är på måndag, onsdag och fredag.

Kom, fyll på mitt i veckan! 

Onsdagskvällarnas bönesamling är något längre (1 ½ tim), för att även ge tid för lovsång och biblisk undervisning om bön. Vi gläds även över att få lyssna till vad Gud gör för dig. Så kom gärna och berätta, eller bli inspirerad när du lyssnar till andras vittnesbörd.

Varmt välkommen till någon av våra bönesamlingar eller meddela oss ditt böneämne via sms 0768900215! Vi lovar att be för det under en månads tid.

Församlingens hjärta är bön! När bedjarens hjärta slår i takt med Guds hjärta, vet vi – ödmjukt men frimodigt – att HAN kommer att välsigna staden och församlingen.

Efesierbrevet 1:17-19 ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.”

Carl-Vilhelm Hasselgren