Redan under Sovjettiden hade pingstförsamlingen i Eskilstuna staden Lviv i Ukraina som förbönsort. 1992 kunde vi besöka Lviv och församlingen Bethany för första gången. Därefter har många humanitära insatser gjorts, såsom utdelning av mat och kläder, samt utrustning till sjukhus och barnhem.

CCC (Children Care Center) i Lviv, en eftermiddagsverksamhet för marginaliserade skolbarn, har också stöd från vår församling. Vi stöttar även ett barnhem, som heter Grace, som församlingarna i Lviv driver.  Insatserna på CCC och Grace sker i samarbete med Läkarmissionen.

Vi söder också en församling i Boroslav i Karpaterna. Församlingen gör stora sociala insatser för den fattiga befolkningen och för utslagna människor. Man håller också på att bygga upp ett rehabiliteringscenter för missbruksvård.