Var med att förändra Västafrika!

Varje år brukar vi i församlingen lyfta fram en speciell missionsutmaning ”Troslöftesoffer”, vid sidan om våra vanliga insamlingar för mission. År 2024 är vår utmaning: Församlings-planteringar i Västafrika”. I Västafrika finns det många folkgrupper som ännu inte nåtts av Evangeliet.  Vi är glada att få vara med i en historisk satsning för att göra Jesus känd i denna del av den afrikanska kontinenten.

Troslöfte är att fråga Gud om jag kan göra något utöver mitt vanliga givande i församlingen för att förändra Västafrika. Vi hoppas att du vill vara med. Du kan fylla i ditt troslöfte i formuläret nedan och ge via bankgiro eller Swish. Märk ”Troslöfte” eller scanna QR-koden nedan (enbart för Swish)

Vi tänker speciellt på två länder i vår satsning:

Senegal, där Familjen Kazura arbetar sedan några år. De har känt Guds kallelse till Wolof-folket, som är en folkgrupp på ca 5 miljoner med väldigt få kristna. Våra missionärer Jules och Marie Josée har flyttat med sin familj till området och lärt sig språket. För första gången i världshistorien kan wolof höra Evangelium på sitt eget språk och en församling tar form.
Man får kontakt med många muslimer i det center som vi har hjälpt till att skapa. Man hjälper den fattiga befolkningen i byarna runt omkring och speciellt kvinnorna och barnen.

Guinea. Pastor Daba flyttade med sin familj från Togo till Guinea och staden Mamou, där de grundat en församling. Motståndet ha varit stort men nu har man äntligen fått sin kyrka där man kan samla de nykristna. Man har startat utposter i byarna kring staden och håller regelbundna dophögtider.

Du väljer själv när under 2024 du ger ditt troslöftesoffer via församlingens bankgiro eller Swish. Fyll i formuläret nedan om du vill ge en gåva varje månad eller en gång för hela året!

Märk att det gäller ”troslöfte” eller scanna QR-koden härintill (enbart för dig som swishar).

Församlingen har, utifrån de löften som getts, gått in i ett visionärt och ekonomiskt ansvar. Gör vad du kan för att fullfölja ditt löfte!

Obs! När restriktionerna på nytt möjliggör offentliga gudstjänster, återkommer också möjligheten att ge kontaktgåvor i samband med kollekter. Skriv alltid syftet för din gåva! 

Troslöfte - Pingstkyrkan Eskilstuna

Tack för ditt troslöftesoffer!