Troslöftesoffer 2010-2012 – vad har hänt? Det är så mycket spännande, som händer genom våra missionärer! Här är ett axplock ur deras rapporter! Läs om våra nationella missionärer i Benin! Och läs om vår togolesiske missionär i Guinea!

Från Guézin rapporterar vår missionär

Staden Guézin ligger intill Atlantens kust. Som i så många andra städer i Benin, finns här mycket vodoodyrkande. Tidigare samlades den lilla gruppen av troende kristna i en skola, men på grund av dålig ekonomi kan de inte vara kvar där. Nu samlas man istället hemma hos pastorn. Detta har gjort att en del av de nykristna har lämnat gruppen. Det är trångt hos pastorn, då de som samlas är ca 25 st. Pastorns grannar har också börjat klaga över, att det blivit en kyrka i pastorns bostad.
Mathurin M. ADJOU

Från Péonga rapporterar vår missionär:

Mathias Toungou”När jag kom till Péonga, kom det bara ett fåtal till gudstjänsterna. Men nu har flera blivit frälsta, och nya kommer hela tiden. Vi är mellan 60-70 på gudstjänsterna, och har döpt ett 30-tal.

Det händer mycket när vi ber för människor. Jag kan berätta om ett barn som hade dött, men som fick livet tillbaka när vi bad. Föräldrarna blev så glada! Vi hade ett annat barn, 4 dagar gammalt, som inte ville ha modersmjölken. Efter förbön tog barnet mammans bröst och började dia! Föräldrarna ville betala, men vi sa att det var gratis. En blind har också fått sin syn.

Muslimerna har kallat till möte, där de uppmanat människor att inte komma till oss. Men vi vet att det är genom förföljelse som Guds rike växer. En ung man har blivit frälst, och vi hoppas kunna sända honom till bibelskola nästa år.”

Mathias TOUNGOU

Från CHABI-KOUA rapporterar vår missionär:

Idani Moïse och församlingenTidigare hade det funnits ett 10-tal kristna i det här området, men de var skingrade. När jag kom hit, var min första uppgift att försöka samla dem igen. Tillsammans började vi berätta om Jesus. Vi gick från hus till hus, och nu är det ca 40 personer som kommer till gudstjänsterna.

Några kilometer från vår stad, ligger en by där vi ordnade en evangelisationskampanj med filmvisning. Efterföljande söndag var det ett 80-tal som kom på gudstjänst! Men då de blev förföljda och hotade av katolikerna, slutade de komma. Det är ett 20-tal av dem som är kvar. Be för oss!

På fotot ses hela gruppen under det träd där gudstjänsterna hålls.

IDANI Moïse

Daba Wandjong vår missionär i Guinea skriver:

Daba Wandjong I Mamou hölls en kampanj strax innan Daba kom dit. Det var bl.a. svenskar från GåUT-mission som medverkade i kampanjen. Det rapporterades om flera hundra omvändelser. Daba har alltså fått en start, som innebär många nyfrälsta att undervisa och vägleda!
”Jag och min familj mår bra! Vi håller på att installera oss här i Mamou, Guinea. Det har varit problem med elektricitet och internet, så jag har inte kunnat höra av mej tidigare. Barnen mår bra, och har börjat skolan här. Vi kom hit den 7 oktober, och vi har fått kontakt med myndigheterna här. Vi ska börja med att starta en bönegrupp hemma hos oss, för att sedan utveckla arbetet.

Jag vill hälsa till hela församlingen och ber att Gud ska välsigna er! Vi är så tacksamma för samarbetet!”

 

Från Tatonoukon rapporterar vår missionär:

Platsen ligger nära den nigerianska gränsen. Evangeliet går stadigt framåt, och det är nu mellan 40-60 personer som samlas till gudstjänst. Församlingen har en tomt, där de byggt en enkel byggnad att samlas i. Många mirakler händer. En man hamnade på sjukhus, då han hade svåra magsmärtor. Läkarna kunde inte hjälpa honom, och de sa att det fanns ingenting att göra. Församlingen bad för mannen, och han blev fullständigt helad till allas stora förvåning. Han tjänar nu Jesus med glädje!
Pastor Julien KIKO

 

Från Agoué rapporterar vår missionär:

I staden Agoué är animismen stark. Även här finns mycket voododyrkande. ”
Den katolska kyrkan har funnits i staden sedan länge, men eftersom den kyrkan tolererar att man praktiserar vodoo, har människorna inte fått höra hela evangeliet. Det är nu som det verkligen tagit fart, och arbetet går framåt steg för steg. Vi är nu mellan 35 och– 45 personer som samlas till gudstjänst. Det sanna ljuset håller på att lysa upp livet för människor som levt i mörker!

Pastor Zinsou GUEZO

 

 

 

 

Du kan när som helst ge ditt troslöftesoffer i samband med kollekter i gudstjänster, eller via församlingens bankgiro.

Märk tydligt att det gäller troslöftesoffer. I kyrkans foajé finns det speciella kuvert, som du kan använda om du ger i samband med kollekten i gudstjänsten.

Församlingen har utifrån de löften som getts, gått in i ett stort ekonomiskt ansvar. Gör vad du kan för att fullfölja ditt löfte!

Tack för ditt troslöftesoffer!