Benin är ett land med över 40 stammar, som var och en talar sitt eget språk. Befolkningen uppgår till 9 milj. och av dessa är ca 25% muslimer. Pingstförsamlingen i Eskilstuna samarbetar sedan slutet av 90-talet med pingstsamfundet EEADB  (Eglises Evangeliques des Assemblées de Dieu du Benin). Man arbetar målmedvetet med att nå nya folkgrupper med budskapet om Jesus och att hjälpa befolkningen med utvecklingsinsater. Vi är med i underhållet av tre nationella missionärer, som arbetar med församlingsplantering bland onådda folkgrupper.

Genom EEADB stöder vi också fyra utvecklingsprojekt i landet i samarbete med PMU. Projektsamarbetet handlar om fattigdomsbekämpning, arbete med HIV/AIDS-frågor, mikrokrediter till kvinnokooperativ samt organisationsutveckling. Vi är också med och bygger ut hemmetRuth, ett hem för flickor som flytt från sina familjer, då de riskerat tvångsgifte. Detta gör vi tillsammans med föreningen Kerygma.
Se EEADBs hemsida samt kvinnoförbundets hemsida

Enkel hydda i Tchantchankpo
Enkel hydda i Tchantchankpo
Kvinnokooperativet i Tchantchankpo sjunger o dansar
Kvinnokooperativet i Tchantchankpo sjunger o dansar
Planering av nya kyrkan i Agoué, Guezo, Leif och Emile
Planering av nya kyrkan i Agoué, Guezo, Leif och Emile
Pastor GUEZO Valentin framför nya kyrktomten i Agoué
Pastor GUEZO Valentin framför nya kyrktomten i Agoué
Samfundsledaren Emile Adoté
Kvinnoledare
Kvinnoledare
Organisationsutveckling, seminariedeltagare
Organisationsutveckling, seminariedeltagare
Förre samfundsledaren David Mensah med fru Cécile
Förre samfundsledaren David Mensah med fru Cécile
Gatuförsäljarska
Gatuförsäljarska
Enkel bensinmack
Enkel bensinmack