Benin är ett land med över 40 stammar, som var och en talar sitt eget språk. Befolkningen uppgår till 9 milj. och av dessa är ca 25% muslimer. Pingstförsamlingen i Eskilstuna samarbetar sedan slutet av 90-talet med pingstsamfundet EEADB  (Eglises Evangeliques des Assemblées de Dieu du Benin). Man arbetar målmedvetet med att nå nya folkgrupper med budskapet om Jesus och att hjälpa befolkningen med utvecklingsinsatser. Vi är med i underhållet av tre nationella missionärer, som arbetar med församlingsplantering bland onådda folkgrupper.

Genom EEADB stöder vi också fyra utvecklingsprojekt i landet i samarbete med PMU. Projektsamarbetet handlar om fattigdomsbekämpning, arbete med HIV/AIDS-frågor, mikrokrediter till kvinnokooperativ samt organisationsutveckling. Vi är också med och bygger ut hemmet Ruth, ett hem för flickor som flytt från sina familjer, då de riskerat tvångsgifte. Detta gör vi tillsammans med föreningen Kerygma.
Se EEADBs hemsida samt kvinnoförbundets hemsida